Kryds ikke sporet, hvor du ikke må

S-banen har 300.000 daglige passagerer. Langt de fleste benytter gangtunneler og broer, når de skal krydse sporet for at komme til og fra perron, men det sker dagligt, at personer krydser sporet, hvilket er både ulovligt og forbundet med livsfare. 

Banedanmark gennemfører løbende sikkerhedsanalyser på baggrund af de indberetninger om ulovlige sporkrydsere, vi får fra lokomotivførerne. Det gør vi for at få et overblik over, hvor stort problemet er, og om der er særlige forhold, der gør sig gældende. Ligeledes har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt lokomotivførerne.

I 2016 blev der indberettet 358 tilfælde af uautoriseret færden i sporet på S-banen, men der er et stort mørketal, så det samlede antal er langt højere. 

 

Flest hændelser i myldretiden

Banedanmarks analyser viser, at der sker markant flere tilfælde af uautoriseret færden i sporet i eftermiddagsmyldretiden end på andre tider af døgnet. De seneste analyser viser, at:

  • Næsten hver fjerde uautoriserede færden på S-banen foregik i eftermiddagsmyldretiden mellem klokken 15 og 17
  • Alene mellem klokken 15 og 16 sker 15 procent af hændelserne
  • Selv om der er lige så mange passagerer i morgenmyldretiden, er der her langt færre hændelser

Det er dog ikke kun om eftermiddagen, at folk krydser sporet, hvor de ikke må. Det sker hele døgnet, og også i aftentimerne er antallet højt når man sætter det i forhold til antallet af passagerer. Og knap halvdelen af de lokomotivførere, der har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse siger, at de mindst en gang om ugen oplever, at nogen opholder sig ulovligt i sporet.

Folk, der skyder genvej

Og hvem er det så, der sætter sit liv på spil. Svarene fra lokomotivførerne viser, at det for næsten 9 ud af 10’s vedkommende er folk, der skyder genvej. 

  • Ud af de indberettede hændelser er det næsten hver fjerde, der vurderes til at være barn eller ung. 
  • Tallet kan være højere, da ikke alle indberetninger giver en indikation af personens alder
  • I spørgeskemaundersøgelsen blandt lokomotivførerne vurderer over halvdelen af lokomotivførerne, at børn og unge er en af de grupper, der hyppigst bliver observeret i sporet 
  • Blandt de øvrige grupper, der hyppigt observeres er berusede personer og hjemløse/flaskesamlere

Nogle stationer er særligt udsatte

Det er ikke alle steder på S-togsnettet, der er lige udsatte. Ballerup, Hellerup, Nørreport, Østerport og Vesterport er dem, hvor der er flest indberetninger, og blandt de øvrige stationer vurderer lokomotivførerne, at Flintholm, Hundige, Valby og Bispebjerg har problemer med mange ulovlige sporkrydsere.

Ulovligt og livsfarligt

Det er ulovligt og med livet som indsats at krydse jernbanen på de åbne strækninger eller at gå langs skinnerne. Også selv om banen ikke er hegnet ind. De moderne tog støjer ikke meget og kan derfor være vanskelige at høre. Togets hastighed kan desuden være vanskelig at vurdere, selv om du kan se det.
Banedanmark vurderer løbende, hvor der skal sættes hegn op langs banen, men vi kan ikke hegne hele jernbanen ind. Det skal også være muligt at arbejde på og ved jernbanen. 

De hegn, der er sat op, er sat op til at markere et jernbaneareal. De er ikke sat op med tanke på, at de skal være umulige at forcere.

Læs pressemeddelelse.