Når anlægget fejler

Hvis noget ikke virker korrekt, vil signalet mod toget fortsat vise ”rødt lys”. Denne melding får toget så tidligt, at lokomotivføreren kan standse toget foran overkørslen. Der er et særligt mærke, der viser lokomotivføreren, hvor toget senest skal begynde at bremse.

Når toget holder foran overkørslen, skal lokomotivføreren give besked til fjernstyringscentralen, som sender personale ud for at få overkørslen til at fungere korrekt igen, og indtil overkørslen er meldt klar, bliver samtlige tog, som skal forbi, underrettet om situationen.


Når et tog får besked om, at en overkørsel er eller kan være i uorden, skal toget altid standse foran overkørslen, og - uanset om vejsignalerne blinker rødt og bommene er nede - køre forsigtigt over vejen, mens der fløjtes. Dette for at advare trafikanterne om en usædvanlig situation. Er advarselssignal- eller bomanlægget slet ikke gået i gang, skal lokomotivføreren efter standsning manuelt forsøge at igangsætte det, inden toget passerer vejen.

Af færdselsloven fremgår det netop, at der skal vises skærpet opmærksomhed ved passage af overkørsler, så derfor skal både vej og bane altid være opmærksomme på hinanden.