Sådan krydser du en overkørsel

Overkørslerne er til for, at du på sikker vis kan krydse jernbanen. Uanset om det er som fodgænger, cyklist eller bilist. 


Langt de fleste overkørsler er sikret med et advarselsanlæg med blink og klokke, og de fleste har også et bomanlæg. Det varierer alt efter, hvor megen trafik der er i den enkelte overkørsel.

Når bommene er på vej ned, klokkerne ringer, og lyset blinker, er det et tegn på, at toget er på vej. Og du må ikke krydse jernbanen, før bommene er helt oppe, og lyset er holdt op med at blinke.

Her kan du se en grafik, der viser, hvordan du som bilist, fodgænger eller cyklist skal forholde dig, når du skal krydse jernbanen i en overkørsel

grafikPå landet findes der stadig usikrede overkørsler, som udelukkende er markeret med skilte og måske et led, der skal betjenes manuelt. Alle usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet forventes at være nedlagte med udgangen af 2018.

Her kan du læse mere om projektet med at nedlægge de usikrede overkørsler

Usikret overkørsel