Opmåling af genstande inden for profilgrænserne

ID: BN1-18-1

BN1-18-1  17 sider  (Juni 2004)

Det er formålet med banenormen at sikre, at der i forbindelse med infrastrukturarbejder altid bliver foretaget en opmåling af alle genstande samt af sporets tracé, der ligger inden for de tilladte fritrumsprofiler i henhold til [Fritrumsprofiler, DSB infrastruktur], så der til enhver tid findes dokumentation af Banedanmarks infrastruktur.