Støjhandlingsplan i høring

Støjhandlingsplanen 2018 er i offentlig høring. Læs om den her og send os dine kommentarer til den inden 29. juni 2018.
Banedanmark har siden 2007 i henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er indført i Danmark med seneste støjbekendtgørelsen nr. 1065 af 12. september 2017 kortlagt støj og udarbejdet støjhandlingsplaner for jernbanestrækninger med mere end 30.000 togpassager pr. år og fra jernbanestrækninger beliggende i samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere. Processen gentages hvert femte år.

Banedanmarks seneste kortlægning af støj fremgår på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Støjhandlingsplanen for 2018 og gældende for de næste fem år frem, sendes nu i offentlig høring fra d. 4. maj 2018. Du finder støjhandlingsplanen her. Hvis du har kommentarer til støjhandlingsplanen, så bedes du senest d. 29. juni 2018 fremsende dette på mail til limo@bane.dk

Efter fristens udløb behandler Banedanmark de kommentarer, som er kommet ind i høringsperioden, og indarbejder disse og evt. konsekvenser i støjhandlingsplanen.