Højspænding giver ikke høj spænding

Banedanmark og Sikkerhedsstyrelsen advarer sammen mod ulovlig færden tæt på højspænding.

Det er livsfarligt at bevæge sig tæt på togenes køreledninger. I de værste tilfælde ender det med dødsfald. 

Hvert år sker der alvorlige ulykker, fordi særligt unge kommer for tæt på togenes køreledninger og bliver ramt af de 25.000 volt, der er i ledningerne. 
Strømstyrken i køreledningerne kan trække et godstog på 2.000 ton i gang, og der er spænding i køreledningerne, selv om togene holder parkeret.  

Man kan blive ramt af strømmen, uden at være i direkte kontakt med køreledningerne. Når spændingen er så høj, kan der nemlig springe en lysbue ud fra køreledningen. Det kan altså være livsfarligt allerede inden for  en afstand af 1.75 meter til køreledningerne.

Konsekvenserne – hvis ikke man dør af det – kan blandt andet være hjertestop og rytmeforstyrrelser i hjertet, bevidstløshed, tale- og hørebesvær samt forbrændinger af hud og muskler. Det kan også være fremtidsdrømme, der forsvinder med ét, og kostbar ungdom, man aldrig får tilbage.

Download undervisningsmaterialet ’højspænding giver ikke høj spænding’ her: 

5-6 klasse

7-9 klasse