Når Banedanmark åbner efter et sporarbejde

Inden vi åbner en strækning efter et sporarbejde, gennemgår vi af hensyn til sikkerheden det udførte arbejde.

Inden en strækning åbnes efter sporarbejde, kræver reglerne, at Banedanmark gennemgår al det udførte arbejde. Det gør vi for at sikre, at sikkerheden er i orden for dig som passager.

Vi gennemgår en lang række forskellige områder, alt efter hvor omfattende arbejdet har været.

Her kan du læse eksempler på, hvad vi tjekker:  

  • Sporet – er sporskifter installeret og justeret korrekt? Er svejsningerne, som de skal være, og er de slebet korrekt?
  • Afvanding – ledes vandet korrekt væk fra sporkasser og perroner, som drænet bør gøre? 
  • Anlæg – er bæreevnen i dæmningen korrekt, og svarer materialeopbygningen til det aftalte? 
  • Konstruktioner – er alt arbejde udført i henhold til det projekterede, og er alle tolerancer overholdt? 
  • Perron – er alle installationer, som de skal være, og er der glemt nogle genstande på perronen? Er tilgængeligheden til perronen, som den skal være ifølge kravene?
  • Stærkstrøm - lever installationerne op til bekendtgørelserne omkring el-anlæg og til de opstillede funktionskrav? 
  • Sikring – virker signalkablerne? Har signalerne den rette lysstyrke og funktion, og virker sporskifter og signaler? Når det er sikret, afprøves sikkerhedssystemer med tog inden den endelige ibrugtagning. Først når alle dele er gennemgået, kan sporet frigives, og togdriften genoptages. 

Værd at vide om banen