Sne og frost i sporet

Sne og frost i sporet

Banedanmark er forberedt på frost, sne og kulde og sørger sammen med DSB for, at der ikke er glat på perronerne. Hvis vinteren for alvor sætter ind, er der beredskab klar til at fjerne sne og is fra sporskifterne, og bliver vejret rigtig hårdt, står sneplovene, som kan fjerne flere meter sne, klar. Alt sammen for at sikre, at din rejse bliver mindst mulig påvirket af vejret.

På perronerne

Perroner og trapper skal ikke være glatte i vinterperioden, og adgangsveje og depotområder skal holdes fri for sne. Banedanmark har ansvaret for arbejdets udførelse, og glatførebekæmpelsen er lagt i hænderne på DSB og deres entreprenører. På perronerne bruges der Leca® til glatførebekæmpelsen. Hvor afvandingsforholdene tillader det, benytter vi salt til glatførebekæmpelse. Grunden til, at der ikke udelukkende bliver brugt salt til at bekæmpe det glatte føre, er hensynet til miljøet.

Passagerer kan ringe til DSB Ejendomme Servicecenter på 33 53 33 53, hvis de oplever, der er steder på stationer og perroner, hvor der ikke er ryddet sne eller bekæmpet glatføre.

 

Sådan kører togene

Vejret kan blive så voldsomt, at forsinkelser og aflysninger ikke kan undgås på trods af vinterforberedelserne. Der er her lagt faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles, hvis det bliver nødvendigt at aflyse tog på grund af vejret.

 

Hvis vejret gør, at Banedanmark er nødt til at ændre i trafikken på grund af vejret, bliver det meldt ud så hurtigt som muligt og senest 24 timer før, så du som rejsende får de bedste muligheder for at planlægge din rejse - også når vejret er en modspiller. Derfor er det altid godt at holde sig orienteret via rejseplanen.dk eller togselskabernes hjemmesider.

 

Opvarmede sporskifter

Banedanmark har 3632 sporskifter på den danske jernbane, og det er vores ansvar at sikre, at sporskifterne holdes fri for sne om vinteren. 2286 af sporskifterne er opvarmede, og alle er udstyret med vindmåler, nedbørsmåler og termometer. De øvrige sporskifter bliver ikke brugt så ofte, så af miljømæssige hensyn opvarmes de ikke.

 

Hårdt vintervejr kan godt give udfordringer for sporskifterne. Når togene kører gennem sporskifterne, kan det ske, at der ryger op til 15 kilo tunge isklumper ned i sporskiftet, og så store isklumper smelter ikke lige med det samme - heller ikke selv om sporskiftet er opvarmet. Stærk snefygning kan også være medvirkende til, at et sporskifte ikke kan betjenes. Men vi gør, hvad vi kan, hvis vinteren viser tænder.

 

Sne i sporet

Alle tog kører med en banerømmer, og de kan klare langt de fleste situationer, så længe det ikke sner voldsomt. Kommer der store mængder sne, lejer Banedanmark lokomotiver til snerydning. Enten kører de strækningen igennem, eller de bliver sat ind steder, hvor der er særlig meget sne. 

 

Hvis snemængden er over 70 centimeter, kan vi indsætte de fire store sneplove, der står klar i henholdsvis Roskilde, Aarhus, Fredericia og Odense.