Sne og frost i sporet

Skulle vinteren komme, er vi klar.

Sne og frost i sporet

Banedanmark er forberedt på frost, sne og kulde og sørger sammen med DSB for, at der ikke er glat på perronerne. Hvis vinteren for alvor sætter ind, er der beredskab klar til at fjerne sne og is fra sporskifterne, og bliver vejret rigtig hårdt, står sneplovene, som kan fjerne flere meter sne, klar. Alt sammen for at sikre, at din rejse bliver mindst mulig påvirket af vejret.

På perronerne

Perroner og trapper skal ikke være glatte i vinterperioden, og adgangsveje og depotområder skal holdes fri for sne. Banedanmark har ansvaret for arbejdets udførelse, og glatførebekæmpelsen er lagt i hænderne på DSB og deres entreprenører. På perronerne bruges der Leca® til glatførebekæmpelsen. Hvor afvandingsforholdene tillader det, benytter vi salt til glatførebekæmpelse. Grunden til, at der ikke udelukkende bliver brugt salt til at bekæmpe det glatte føre, er hensynet til miljøet.

Passagerer kan ringe til DSB Ejendomme Servicecenter på 33 53 33 53, hvis de oplever, der er steder på stationer og perroner, hvor der ikke er ryddet sne eller bekæmpet glatføre.

 

Sådan kører togene

Vejret kan blive så voldsomt, at forsinkelser og aflysninger ikke kan undgås på trods af vinterforberedelserne. Der er her lagt faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles, hvis det bliver nødvendigt at aflyse tog på grund af vejret.

 

Hvis vejret gør, at Banedanmark er nødt til at ændre i trafikken på grund af vejret, bliver det meldt ud så hurtigt som muligt og senest 24 timer før, så du som rejsende får de bedste muligheder for at planlægge din rejse - også når vejret er en modspiller. Derfor er det altid godt at holde sig orienteret via rejseplanen.dk eller togselskabernes hjemmesider.

 

Opvarmede sporskifter

Banedanmark har 3632 sporskifter på den danske jernbane, og det er vores ansvar at sikre, at sporskifterne holdes fri for sne om vinteren. 2286 af sporskifterne er opvarmede, og alle er udstyret med vindmåler, nedbørsmåler og termometer. De øvrige sporskifter bliver ikke brugt så ofte, så af miljømæssige hensyn opvarmes de ikke.

 

Hårdt vintervejr kan godt give udfordringer for sporskifterne. Når togene kører gennem sporskifterne, kan det ske, at der ryger op til 15 kilo tunge isklumper ned i sporskiftet, og så store isklumper smelter ikke lige med det samme - heller ikke selv om sporskiftet er opvarmet. Stærk snefygning kan også være medvirkende til, at et sporskifte ikke kan betjenes. Men vi gør, hvad vi kan, hvis vinteren viser tænder.

 

Sne i sporet

Alle tog kører med en banerømmer, og de kan klare langt de fleste situationer, så længe det ikke sner voldsomt. Kommer der store mængder sne, lejer Banedanmark lokomotiver til snerydning. Enten kører de strækningen igennem, eller de bliver sat ind steder, hvor der er særlig meget sne. 

 

Hvis snemængden er over 70 centimeter, kan vi indsætte de fire store sneplove, der står klar i henholdsvis Roskilde, Aarhus, Fredericia og Odense. 

 

Besøg flere temasider

05.02.2024
""

Sporombygningstoget

Sporombygningstoget udskifter sveller og skinner i en arbejdsgang.

02.02.2024
""

Kryds aldrig sporet

Alt for mange mennesker sætter livet på spil ved at krydse sporet. Det er både ulovligt og livsfarligt at krydse sporet.

01.02.2024
Ballastfordeler

Ballastfordeler

Ved regelmæssig ballastfordeling forlænges sporets levetid.

01.02.2024
""

Ballastrenser

Ballastrenseren sørger for, at skinnerne kommer til at ligge mere stabilt

01.02.2024
Stoppemaskine

Stoppemaskine

Pakker og komprimerer ballasten.

01.02.2024
banearbejder

Banens gule flåde

Mød banens gule flåde, der bygger og vedligeholder jernbanen.

20.01.2023
Målevognstog

Måling af sporets beliggenhed og skinners tilstand

Banedanmark holder godt øje med sporet og dets tilstand.

21.09.2022
Kørestrøm

Højspænding giver ikke høj spænding

Banedanmark og Sikkerhedsstyrelsen advarer sammen mod ulovlig færden tæt på højspænding.

11.04.2022
Sporfornyelse på Østfyn 2023

Sporfornyelser

Banedanmark gennemfører i disse år omfattende fornyelsesprojekter flere steder på jernbanen. Læs mere om arbejdet.

03.11.2021
Banen i skumringstid

Banen er klar til storm

Når der varsles blæst og storm har Banedanmark planer klar, der skal sikre, at togtrafikken påvirkes så lidt som muligt.

20.07.2021
Skinner

Når skinnerne skriger

I sommerhalvåret kan man som passager og nabo til jernbanen opleve kraftige hvinende lyde, når togene kører igennem kurver.

17.06.2021
dæmningerne under jernbanen og deres opdygning

Skybrud og kraftig regn på banen

Kraftig regn øger risikoen for dæmningsskred. Jernbanedæmningerne er bygget til at modstå vandet.

02.03.2020
Punktsky

Sådan scanner Banedanmark jernbanen

Det er nu muligt at opmåle jernbanen digitalt, hvilket giver et endnu bedre grundlag for løbende at forbedre jernbanen

25.02.2020
Beredskabsvogne

Beredskab Banedanmark

Beredskab Banedanmark fjerner havareret materiel på jernbanen.

13.12.2019
Tog gennnem landskab

Køreplanlægning

Sammen med togselskaberne lægger vi de planer, som togtrafikken på det statslige jernbanenet kører efter.

06.12.2019
Blomster langs banen_Lasse Bak

Sådan arbejder Banedanmark for naturen

I forbindelse med vores projekter på jernbanen, tager vi hensyn til naturen og dyrelivet.

25.11.2019
Sporarbejde i mørket

Når vi arbejder i sporet

Vores arbejder i sporet planlægges i god tid af hensyn til trafikken.

25.09.2019
""

Når Banedanmark åbner efter et sporarbejde

Inden vi åbner en strækning efter et sporarbejde, gennemgår vi af hensyn til sikkerheden det udførte arbejde.

28.06.2019
jernbanespor

Varme skinner

Når temperaturen stiger, kan skinnerne udvide sig i varmen.

25.03.2019
Banedanmarks ur

Sommertid - vintertid

Sådan fungerer stationsurene.

08.10.2018
""

Strøm og sikkerhed

Der er strøm på køreledningerne - også når toget holder stille.

05.09.2017
jernbanespor

Sporet 

Sådan er sporet opbygget - læs mere om skærver, ballast og skinner.

24.04.2017
Broindskub

Broindskub

Banedanmark bygger broer, og skubber dem på plads.

24.04.2017
Efterår på banen

Løvfald

Sådan arbejder vi sammen med togselskaberne, så togene også kører til tiden, når det er løvfaldssæson.

24.04.2017
Overkørelse

Når du skal krydse jernbanen

Sådan krydser du banen.

24.04.2017
kørestrømsarbejde

Nedrevne køreledninger

Sådan får vi køreledningsanlægget op igen efter en nedrivning.

24.04.2017
Svejsning i mørket

Skinnebrud

Vi gør et stort forebyggende arbejde for at forhindre skinnebrud.

24.04.2017
Tog igennem vinterlandskabet

Sne og frost i sporet

Skulle vinteren komme, er vi klar.

24.04.2017
""

Derfor sliber Banedanmark skinnerne

Skinnerne bliver slebet, høvlet og fræset - med forskellige formål.