Kommende

Kapacitetsudvidelse Ringsted

Banedanmark undersøger,  hvilken løsninger, der kan løse fremtidens trafikproblematikker ved Ringsted.

Baggrund for en udfletning øst for Ringsted

I Ringsted mødes de to spor fra Næstved, de to spor fra Odense, de to spor fra København over Roskilde og de to spor fra København over Køge Nord. Ringsted er således et knudepunkt for trafikafvikling i Danmark.

Ringsted udfletning

Med åbningen af Femern Bælt-forbindelse forventes ikke blot flere passagertog, men også et øget antal godstog, som skal mellem Tyskland og Sverige via Ringsted. Ringsted har således stor betydning for afvikling af trafikken og er samtidig et fokuspunkt, hvis der skal kunne køre flere tog på banenettet end i dag.

Som infrastrukturen ved Ringsted er indrettet nu, skal togene krydse hinanden i samme niveau. Det betyder, at tog i modsatte retninger ikke kan passere Ringsted Station på samme tid, og man tilrettelægger derfor køreplanen efter det.

For at få plads til de mange tog, er der kun begrænset spillerum for køreplanens udformning, og det er derfor nødvendigt at indarbejde nogle ekstra tillæg i togenes køretider, som sikrer, at togene ikke skal krydse hinanden i samme spor.

Disse tillæg forlænger passagerernes rejsetid. Hvis et tog alligevel ikke når Ringsted Station inden for køreplanen, må togene vente på hinanden og hermed spreder en forsinkelse sig til andre tog, der så også bliver forsinkede, hvilket forlænger rejsetiden.

Mere trafik i fremtiden

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029, skal yderligere 2-3 tog pr. time krydse et modkørende tog i Ringsted. Dette betyder, at hovedparten af godstrafikken og internationale passagertog skal køre via Femern Bælt i stedet for via Storebælt til Tyskland.

Infrastrukturen ved Ringsted giver desuden ikke mulighed for at køre med hastigheder, der er nødvendige for at kunne få nedbragt rejsetiden til max. en time mellem København og Odense.

Ny infrastrukturplan sikrer bygning af østlig udfletning ved Ringsted  

I juni 2021 blev en stor politisk aftale (Infrastrukturplan 2035) om en række infrastrukturprojekter vedtaget i Folketinget. I aftalen er der afsat midler til Banedanmarks undersøgelse af en hastighedsopgradering samt undersøgelse af to bud på forskellige østlige jernbanebroer (udfletningsløsninger), som kan skabe større kapacitet gennem stationen samt sortere disse tog, inden de ankommer på stationen. Dette vil nedbringe rejsetiden mellem København og Odense til max. en time og gøre det muligt at fjerne de ekstra køretidstillæg. Undersøgelsen indebærer også en Miljøkonsekvensvurdering for hastighedsopgraderingen og etablering af jernbanebroerne.

Tidsplan

Banedanmark er i gang med undersøgelserne og præsenterer en Miljøkonsekvensvurdering ved en offentlig høring med tilhørende borgermøde. Det er planen, at Banedanmark skal aflevere beslutningsgrundlag til forligskredsen for projektet i 2026. 

Bro over Nive Å
Banedanmark undersøger

Kommende baneprojekter

Her kan du finde de projekter, Banedanmark er ved at undersøge.

Til oversigten

Baggrund for en udfletning øst for Ringsted

I Ringsted mødes de to spor fra Næstved, de to spor fra Odense, de to spor fra København over Roskilde og de to spor fra København over Køge Nord. Ringsted er således et knudepunkt for trafikafvikling i Danmark.

Ringsted udfletning

Med åbningen af Femern Bælt-forbindelse forventes ikke blot flere passagertog, men også et øget antal godstog, som skal mellem Tyskland og Sverige via Ringsted. Ringsted har således stor betydning for afvikling af trafikken og er samtidig et fokuspunkt, hvis der skal kunne køre flere tog på banenettet end i dag.

Som infrastrukturen ved Ringsted er indrettet nu, skal togene krydse hinanden i samme niveau. Det betyder, at tog i modsatte retninger ikke kan passere Ringsted Station på samme tid, og man tilrettelægger derfor køreplanen efter det.

For at få plads til de mange tog, er der kun begrænset spillerum for køreplanens udformning, og det er derfor nødvendigt at indarbejde nogle ekstra tillæg i togenes køretider, som sikrer, at togene ikke skal krydse hinanden i samme spor.

Disse tillæg forlænger passagerernes rejsetid. Hvis et tog alligevel ikke når Ringsted Station inden for køreplanen, må togene vente på hinanden og hermed spreder en forsinkelse sig til andre tog, der så også bliver forsinkede, hvilket forlænger rejsetiden.

Mere trafik i fremtiden

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029, skal yderligere 2-3 tog pr. time krydse et modkørende tog i Ringsted. Dette betyder, at hovedparten af godstrafikken og internationale passagertog skal køre via Femern Bælt i stedet for via Storebælt til Tyskland.

Infrastrukturen ved Ringsted giver desuden ikke mulighed for at køre med hastigheder, der er nødvendige for at kunne få nedbragt rejsetiden til max. en time mellem København og Odense.

Ny infrastrukturplan sikrer bygning af østlig udfletning ved Ringsted  

I juni 2021 blev en stor politisk aftale (Infrastrukturplan 2035) om en række infrastrukturprojekter vedtaget i Folketinget. I aftalen er der afsat midler til Banedanmarks undersøgelse af en hastighedsopgradering samt undersøgelse af to bud på forskellige østlige jernbanebroer (udfletningsløsninger), som kan skabe større kapacitet gennem stationen samt sortere disse tog, inden de ankommer på stationen. Dette vil nedbringe rejsetiden mellem København og Odense til max. en time og gøre det muligt at fjerne de ekstra køretidstillæg. Undersøgelsen indebærer også en Miljøkonsekvensvurdering for hastighedsopgraderingen og etablering af jernbanebroerne.

Tidsplan

Banedanmark er i gang med undersøgelserne og præsenterer en Miljøkonsekvensvurdering ved en offentlig høring med tilhørende borgermøde. Det er planen, at Banedanmark skal aflevere beslutningsgrundlag til forligskredsen for projektet i 2026.