SRACs

På denne side finder du en oversigt over vores SRACs. Oversigten udgør en række SRACs specifikt til jernbanevirksomhederne og brugt af projekter som Elektrificeringsprogrammet, Ny bane København – Ringsted, Signalprogrammet m.fl. SRACs er gældende for alle jernbanevirksomheder på Banedanmarks infrastruktur.


Hvad er en SRAC?

SRAC er den forkortede måde at sige Sikkerhedsrelaterede Anvendelsesbetingelser (Safety Related Application Conditions på engelsk). SRACs er en variant af sikkerhedskrav. Kravene kan omhandle alt fra læsning af gods til uddannelse af personale og skal til alle tider overholdes for at anvende Banedanmarks infrastruktur. En ændring i jernbaneinfrastrukturen kan betyde, at der skal anvendelsesbetingelser til, så ændringen passer ind i systemets eksisterende drift og vedligehold. I de tilfælde hvor anvendelsesbetingelser har sikkerhedsmæssig betydning, skal disse betingelser følges, for at systemet kan drives på en sikker måde.

SRACs til jernbanevirksomhederne er tidligere sendt ud individuelt til alle jernbanevirksomheder men udgives nu via netredegørelsen for at effektivisere processen.