Kapacitet og usædvanlig transport (UT)

Banedanmark tildeler kapacitet til jernbanevirksomheder på det danske jernbanenet. Kapaciteten består af kanaler samt adgang til depot- og opstillingsspor. Tjenestekøreplanen sammenstiller de enkelte jernbanekanaler samt deres sammenhæng med andre jernbanekanaler.

Hvis du skal ansøge om kapacitet

Ved ansøgning om kapacitet (kanaler) skal du gøre opmærksom på hvor og hvornår, du ønsker at køre, samt hvilken togtype du anvender.
Tidsfristen for ansøgning om kapacitet til den ordinære køreplan er 8 måneder inden køreplanens ikrafttræden. Du kan dog året rundt søge om kanaler, og Banedanmark vil fremsende svar så hurtigt som muligt.

Ansøgningsfristen for kapacitet til den kommende køreplan for 2022 er den 12. april 2021.

 

 

Hvis du skal korrigere kapacitet

Hvis du ønsker ændringer til tildelte kanaler eller ønsker at køre nye tog i en allerede gældende køreplan, skal du rette skriftlig henvendelse til Banedanmark. På baggrund af bestillingen udsendes en toganmeldelse.

Hvis du skal afbestille kapacitet

Hvis du ønsker at afbestille kapacitet (kanaler), som du er blevet tildelt, gælder følgende takster:

  • Afbestiller du en kanal mindre end 49 dage før den planlagte kørsel betales 50 % af afgiften for én dags kørsel.
  • Afbestiller du en kanal mellem 1 og 7 dage før den planlagte kørsel betales hele afgiften for én dags kørsel

Hvis du skal bestille en usædvanlig
transport (UT)

En usædvanlig transport (UT) er en transport, som ikke kan befordres uden, der indgås en særlig aftale. Denne aftale indgås med Trafik i Banedanmark, hvortil der rettes skriftlig henvendelse. For at få alle nødvendige oplysninger med, skal et ansøgningsskema udfyldes. Skemaet indsendes senest 14 arbejdsdage (vejledende tidsfrist, der kan variere alt efter transportens omfang) før transporten skal afsendes.

En tilladelse til befordring af en usædvanlig transport koster DKK 2.500 for den danske del.

læs mere