Kapacitet og usædvanlig transport (UT)

Banedanmark tildeler kapacitet på vores infrastruktur i form af kanaler samt adgang til depot- og opstillingsspor. Den årlige tildeling kalder vi vores årskøreplan. Årskøreplanen er en landsdækkende grundkøreplan for et helt køreplansår, der starter søndag efter 2. lørdag i december og fortsætter til 2. lørdag i december året efter.
Fordelingen af kanaler fremgår af tjenestekøreplanerne; TKØ (Tjenestekøreplan Øst), TKV (Tjenestekøreplan Vest), TKG (Tjenestekøreplan Gods) og TKS (Tjenestekøreplan S bane). I tjenestekøreplanerne sammenstilles de enkelte kanaler og deres sammenhæng med andre. Tjenestekøreplanerne udgives som udgangspunkt én gang årligt i december, men der kan forekomme udgivelse af rettelser i løbet af året.


Korrigering ved sporarbejder og vedligehold

Banedanmark korrigerer løbende køreplanen for at sikre det bedst mulige grundlag for en punktlig drift. Vi korrigerer for alle anlægs- eller renoveringsprojekter, som offentliggjort i Netredegørelser. Alle korrigeringer udføres i tæt samarbejde med jernbanevirksomhederne.
På ugentlig basis korrigerer vi også trafikken om natten, i forbindelse med det løbende vedligehold af infrastrukturen. Dette gøres 365 nætter om året, for at sikre at trafikken afvikles optimalt udenom alle sporspærringerne. Alle jernbanevirksomheder tilsendes løbende opdateringer via LA-brevet.


Årskøreplaner

Ved ansøgning om kapacitet (kanaler) skal du gøre opmærksom på hvor og hvornår, du ønsker at køre, samt hvilken togtype der anvendes.
Tidsfristen for ansøgning om kapacitet til årskøreplanen er 8 måneder inden køreplanens ikrafttræden.
Ansøgningsfristen for kapacitet til den kommende køreplan for 2024 (K24) er den 11. april 2023. Alle frister fremgår af netredegørelsens bilag 4.3 Terminsplan.

 

 

 

Bestilling af ad hoc kapacitet og øvrige korrigeringer

Hvis du som jernbanevirksomhed, eller entreprenør, ønsker at bestille ad hoc kapacitet, eller ændre på en allerede planlagt kanal skal du tage kontakt til os.
Har du ændringer til i dag eller de næste to hverdage, skal du ansøge gennem Banedanmarks Driftscenter DCDK, mens alt herudover ansøges via ad-hoc-postkassen.
Ønsker du derimod at afbestille kapacitet, angiver ydelser og afgifter de gældende takster. 

Hvis du skal bestille en usædvanlig
transport (UT)

En usædvanlig transport (UT) er en transport, som ikke kan befordres uden, der indgås en særlig aftale. Denne aftale indgås med Trafik i Banedanmark, hvortil der rettes skriftlig henvendelse. For at få alle nødvendige oplysninger med, skal et ansøgningsskema udfyldes. Skemaet indsendes senest 14 arbejdsdage (vejledende tidsfrist, der kan variere alt efter transportens omfang) før transporten skal afsendes.

En tilladelse til befordring af en usædvanlig transport koster DKK 2.500 for den danske del.

ETCS udrustet materiel på Banedanmarks infrastruktur

Hvis du har et ETCS udstyret tog og du gerne vil køre på Banedanmarks infrastruktur, er det vigtigt at du forholder dig til følgende:

  • Sim-kort til BDK GSM-R netværk
  • ESC-statement
  • ETCS nøgler.

Sim-kort til BDK GSM-R netværk

Hvis ikke du har et gyldigt sim-kort til Banedanmarks GSM-R netværk kan det bestilles via denne hjemmeside Bestilling af SIM-kort | Banedanmark 

ESC-statement

Hvis ikke du har et gyldigt ESC-statement for dit tog, skal der gennemføres en ESC-test, for at dokumentere kompatibiliteten mellem ETCS ombordudstyr og Banedanmarks ETCS infrastruktur. Banedanmark kan bistå i at få denne test gennemført i samarbejde med jeres leverandør af on-board udstyr. Læs om test af ESC-udstyr.

Vær opmærksom på at Banedanmarks trackside udstyr er kompatibel med Baseline 3 Onboard udstyr. 

ETCS nøgler

Det er nødvendigt at indhente en ETCS nøgle fra Banedanmark for at kunne køre på den danske ETCS infrastruktur. Du kan anmode om nøglen ved at udfylde dette skema (PDF åbner i nyt vindue og sende det samt en kopi af ESC-statement til KMS-admin@bane.dk .

Læs mere