Virksomheder der skal arbejde tæt på banen

Banenære bygge- og ledningsprojekter, der kommer tæt på eller i berøring med jernbanen eller Banedanmarks matrikler, skal risikovurderes og godkendes i henhold til Banedanmarks tekniske norm- og regelværk samt gældende lovgivning på området.

Følgende emner kan være relevante:

  • Ansøgning om krydsende ledningsanlæg
  • Ansøgning om gravetilladelser eller andre ændringer på Banedanmarks arealer og anlæg.
  • 3. parts projekter der er så omfattende, at der skal tilknyttes en projektkoordinator fra Banedanmark - eks. brokonstruktioner eller andre anlæg, der bliver en del af den sporbærende konstruktion. Omkostninger hertil skal bæres af 3. parten.