Aktuelt

Ringsted-Femern Banen

Jernbanen, der binder Europa sammen

Hurtig og klimavenlig jernbane, der binder Europa sammen

Ringsted Femern banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Når Femern-banen står klar, kan man køre med klimavenlige eltog mellem København-Hamburg på ca. 2 timer og 30 minutter.

I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark den ca. 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby, så pendlere og passagerer får en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog. 

Når banen er udbygget, er der:

 • Rettet kurver ud, så togene kan øge farten til op til 200 km/t
 • Anlagt ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup
 • Bygget overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby
 • Anlagt nyt dobbeltspor mellem Nykøbing Falster og Holeby
 • Udgravet en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn
 • Ombygget perronerne på Glumsø Station og Lundby Station
 • Forlænget perronerne på Vordingborg Station og bygget ny gangbro
 • Flyttet og forlænget perronerne på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygget nye gangbroer
 • Bygget nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel
 • Foretaget en større sporombygning på Nykøbing F Station og anlagt ny station ved Holeby
 • Anlagt faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen
 • Støjisoleret 1700 bygninger og opsat støjskærme udvalgte steder
 • Elektrificeret på hele strækningen

Ekstra spor og ombyggede stationer

Skinnerne udskiftes på store dele af strækningen, og der etableres et 55 km dobbeltspor hele vejen fra Vordingborg til Holeby. Flere stationer og perroner på strækningen er ombygget med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg. Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund er erstattet  af en ny dobbeltsporet bro. 

Elektrificering af jernbanen

Som en del af opgraderingen elektrificeres hele strækningen, så dieseltog kan udskiftes med nye, klimavenlige eltog. Eltog udleder mindre CO2, støjer mindre og bidrager til et bedre miljø og bedre forhold for naboer og natur langs banen.

Elektrificering: Strøm til klimavenlige eltog

Nyt digitalt signalsystem 

Nye, digitale signaler installeres på hele strækningen. Det nye signalsystem giver flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog. 

Digitalisering af jernbanen med nyt signalsystem 

Hensyn til natur og biodiversitet 

Banedanmark tager så vidt det er muligt hensyn til naturen i arbejdet med at modernisere og udvikle banen. Vi arbejder for, at det vilde plante- og dyreliv langs banen får de bedst mulige betingelser – bl.a. med faunapassager og paddehegn. 

Sådan arbejder Banedanmark for naturen

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Ringsted-Femern Banen på Lolland set fra oven i 2023

Nyheder

Medfinansieret af EU