Ringsted-Femern Banen

Jernbanen, der binder Europa sammen

Om projektet

Hurtig og klimavenlig jernbane, der binder Europa sammen

Ringsted Femern banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Når Femern-banen står klar, kan man køre med klimavenlige eltog mellem København-Hamburg på ca. 2 timer og 30 minutter.

I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark den ca. 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby, så pendlere og passagerer får en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog. 

Når banen er udbygget, er der:

 • Rettet kurver ud, så togene kan øge farten til op til 200 km/t
 • Anlagt ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup
 • Bygget overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby
 • Anlagt nyt dobbeltspor mellem Nykøbing Falster og Holeby
 • Udgravet en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn
 • Ombygget perronerne på Glumsø Station og Lundby Station
 • Forlænget perronerne på Vordingborg Station og bygget ny gangbro
 • Flyttet og forlænget perronerne på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygget nye gangbroer
 • Bygget nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel
 • Foretaget en større sporombygning på Nykøbing F Station og anlagt ny station ved Holeby
 • Anlagt faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen
 • Støjisoleret 1700 bygninger og opsat støjskærme udvalgte steder
 • Elektrificeret på hele strækningen

Ringsted-Femern Banen på Lolland set fra oven i 2023

Nyheder

Medfinansieret af EU