Gældende bestemmelser

Hver uge udsender Banedanmark, Trafikal Sikkerhed en opdateret liste med sidst udsendte rettelsesblade og Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB) mm.