Certificering af entreprenører

Fra 1. januar 2018 stiller Banedanmark krav om, at entreprenørvirksomheder, der kører uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat. Det vil således ikke længere være muligt at køre på Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse. Læs mere herom i:  

Brev til entreprenører - Nye regler for dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat - udsendt i februar 2020,

Nye regler for dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat - udsendt i februar 2020,

Brev til entreprenører – Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat - udsendt i December 2017,

Brev til entreprenører – Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat - udsendt i marts 2017,

Eget certifikat, overgangsbestemmelser og mulighed for dispensation samt

Overgangsbestemmelser - Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat.

Contractors Obtaining their own Safety Certificate

From 1st  of January 2018, all contractors who are driving on Banedanmark’s tracks outside of a track possession will be required to uphold their own safety certificate. It will no longer be possible to drive on Banedanmark’s safety certificate. For more information, please see:

Letter to Contractors - New rules for exemption from the requirement that Contractors uphold their own safety certificate - February 2020,     

New rules for exemption from the requirement that Contractors uphold their own safety certificate - February 2020,

Letter to contractors - Contractors obtaining their own safety certificate

Own certificate, transitional provisions and the possibility of exemption and

Transitional provisions - Contractors obtaining their own safety certificate.