Scanningsapplikation - scanning af legitimationskort

Husk - du altid skal have dit legitimationskort på dig.

Scanningsapplikationen må ikke tilgås via SAP Start.

D. 19.06.2024

VI OPLEVER I ØJEBLIKKET PERIODISKE PROBLMER MED SCANNINGSAPPLIKATIONEN.

Problemet viser følgende: "Der er opstået en fejl i relation til brugeradministration...".

Vi arbejder på at få det løst - status følger på denne side. Prøv evt. at logge på igen senere.

 

På denne side får du informationer om den nye Scanningsapplikation, der skal benyttes i forbindelse med scanning af legitimationskort.

Siden er i de næste måneder under ombygning.

 

Legitimationskortet

 

Legitimationskort udstedt af Banedanmark har en unik QR-kode, som SR-arbejdsledere, Sporspærringsledere m.fl. skal scanne for de medarbejdere eller eksterne kursister, der arbejder eller færdes i eller ved sporet på Banedanmarks Infrastruktur.
Dette gøres ved hjælp af Banedanmarks nye Scanningsapplikation, som benyttes enten fra en mobil eller tablet.

 

Når et legitimationskort scannes, vil medarbejderens relevante kvalifikationer vises fra Banedanmarks database. Det er udelukkende kvalifikationer, der er opnået på kurser afholdt af Banedanmark, som vises i applikationen.

 

Opnår en medarbejder (eller ekstern kursist) en ny kvalifikation eller får fornyet en eksisterende kvalifikation, vil det fremgå når legitimationskortet scannes, at kvalifikationen er opdateret.

 

Medarbejderen (eller ekstern kursist) er selv ansvarlig for at få fornyet sine kvalifikationer inden de udløber.

 

Kursuskontaktpersoner kan fortsat se egne medarbejderes kvalifikationer i Fiori.

   

Den nye løsning – Scanningsapplikationen

 

Scanningsapplikationen er den nyudviklede løsning, som erstatter den gamle app ’Banedanmark Kvalifikationstjek’. Scanningsapplikationen bliver idriftsat d. 28. maj 2024.

 

Formålet med Scanningsapplikationen er, at SR-arbejdsledere, Sporspærringsledere m.fl. skal scanne alle medarbejdere hver dag og se, om de har de rette kvalifikationer til at arbejde i eller ved sporet.

 

Der scannes når medarbejdere møder ind på arbejdspladsen og ikke ved mødestedet.

 

Hvis man konstaterer, at medarbejdere mangler en eller flere kvalifikationer, skal dette indrapporteres og de bortvises fra arbejdspladsen, indtil de rette kvalifikationer er opnået.

 

Scanningsapplikationen viser, med en gul markering, at kvalifikationen udløber om mindre end 14 dage.

 

Med denne løsning sikrer vi bl.a. medarbejdernes sikkerhed, når de arbejder i og ved sporet.

 


Praktiske oplysninger

 

Har du som SR-arbejdsleder, Sporspærringsleder m.fl. udfordringer med at benytte den nye Scanningsapplikation, skal du følge den aktiveringsmail (afsendt af ias@notifications.sap.comog vejledning, der er udsendt i forbindelse med, at du er blevet oprettet som bruger.

 

 

I bunden af denne side har vi listet spørgsmål og svar til løsningen.

 

Skulle du have spørgsmål til løsningen eller ovenstående, er du velkommen til at skrive til scanningsapp@bane.dk

 

Følg vejledningen til Aktivering af konto til Banedanmark SAP Online

Følg vejledningen til Scanningsapplikationen

 

 

Et billede af et legitimationskort med en unik QR-kode


 

Eksempel på en scannet medarbejder i den nye scanningsapplikation
FAQ

Når du har fået godkendt din anmodning om adgang til scanningsapplikationen, vil du automatisk modtage en aktiveringsmail fra ias@notifications.sap.com og vejledning til logon på SAP Online (Microsoft Authenticator).

Denne vejledning skal du kun benytte første gang du logger på løsningen.

For at oprette første gangs logon, skal du benytte to enheder samtidig. Det kan f.eks. være mobil og PC eller mobil og tablet. Dette er relevant da du skal scanne en QR-kode på f.eks. din PC med hjælp fra dit kamera på mobilen. 

Send venligst en mail til scanningsapp@bane.dk

For at kunne logge på den nye Scanningsapplikation kræves det, at du har modtaget aktiveringsmal fra ias@notifications.sap.com

Er din aktiveringsmail udløbet eller mere end 30 dage gammel, skal du anmode om en ny ved at sende en mail til saphr@bane.dk.

For at få adgang via Microsoft Authenticator (2-faktor godkendelse) skal du downloade Microsoft Authenticator i enten Appstore eller Google Play Butik.

Kontakt 14700@bane.dk eller tlf. 82344700, og oplys at din henvendelse vedrører MFA.

Vi anbefaler at du altid beder om sagsnummer og navn på den person, der har håndteret din henvendelse.

Scanner du en medarbejders legitimationskort med scanningsapplikationen, kan du se gyldige kvalifikationer (markeret med grønt ikon) samt kvalifikationer, der udløber om mindre end 14 dage (markeret med gult ikon).

 

Udløbne kvalifikationer vises ikke i scanningsapplikationen.

Scanningsapplikationen virker i styresystemerne Android og IOS, og herunder både på telefon, tablet og PC.

Opret bestilling ved at følge dette link. Udfyld alle felterne i formularen og særligt for feltet ’rollenavn’, indsæt da følgende: EC>HR01:SR_ARB_LEDER

Hvis du f.eks. er ekstern SR-arbejdsleder, Sporspærringsleder, Kursuskontaktperson eller lignende, send da en mail til scanningsapp@bane.dk for at anmode om adgang.

Alle der har gennemført kurset Pas på, på banen får tilsendt elektronisk legitimationskort (pdf).

Android

Åbn appen Indstillinger på din telefon.

 • Tryk på Sikkerhed og lokationLokation. (hvis "Sikkerhed og lokation" ikke vises, skal du trykke på Lokation).
 • Tryk på Tilstand.
 • Vælg en tilstand: Høj nøjagtighed: Anvender GPS, Wi-Fi, mobilnetværk og sensorer for at få den mest nøjagtige lokation.

 

Apple 

Åbn appen Indstillinger på din telefon.

 • Tryk på Anonymitet & sikkerhed
 • Tryk på Lokalitetstjenester
 • Tryk på den app, hvor der skal tillades lokation

Apple:

 • Gå i indstillinger
 • Tryk på Safari
 • Tryk på kamera
 • Sæt flueben ved 'tillad'

 

Android:

 • Åben indstillinger på din mobil
 • Tryk på den app, du vil ændre tilladelse i
 • Tryk på tilladelser
  •  Hvis du har givet eller afvist tilladelser for appen, kan du finde dem her
 • Hvis du vil ændre en tilladelsesindstilling, kan du trykke på den pågældende tilladelse og derefter vælge Tillad