Jernbanen i Vestjylland opgraderes med nyt signalsystem

Fra midten af maj til midten af juni tager Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug på strækningen fra Holstebro og Herning til Skjern og Esbjerg.

Fra midten af maj til midten af juni tager Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug på strækningen fra Holstebro og Herning til Skjern og Esbjerg. Formålet er flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

Over hele landet er Banedanmark i færd med at fjerne de gamle, analoge signaler langs jernbanen for i stedet at udrulle et nyt, avanceret signalsystem. De gamle signaler er forældede og ofte årsag til forsinkelser i togtrafikken. Derfor vil det nye signalsystem bl.a. have til formål at give flere tog til tiden, en mere stabil togdrift og bedre trafikinformation.

”Nu er det Vestjyllands tur til at få digitaliseret jernbanen. Sidste år udrullede vi det nye system på to strækninger på tværs af Jylland.  Erfaringerne fra disse og andre strækninger rundt om i landet er positive i form af flere tog til tiden og bedre trafikinformation, ”siger Mads Søndergaard Petersen, områdechef for Signalprogrammet på fjernbanen.

Kompleks operation
Når det nye signalsystem bliver taget i brug på strækningen fra Holstebro og Herning til Skjern og Esbjerg, så er det den femte udrulning i Jylland, som Banedanmark kan sætte punktum for. Forud går flere års indsats med bl.a. at udvikle, implementere og teste nye komponenter i sporet og i togene.

Derudover er alt fra lokomotivførere til trafikledere blevet uddannet i at bruge det nye system. Så nu er Banedanmark klar til at slå hele systemet til, så strækningerne kan overgå til de nye signaler.

”Det er en meget kompleks operation at ibrugtage signalsystemet på flere lange strækninger. Derfor tager vi det nye system i brug i flere etaper og arbejder bl.a. i forårets helligdagsweekender og om natten, så vi generer togpassagerer og trafikanter så lidt som muligt,” forklarer Kirsten Winther Jørgensen, direktør for Signalprogrammet i Banedanmark.

Med det nye signalsystem bliver tog, skinner og trafikcentre samlet i ét digitalt signalsystem. Det vil bl.a. gøre det muligt at udnytte hele jernbanens kapacitet mere optimalt, så det er muligt at køre med flere tog på skinnerne.

Samtidig vil systemet også i højere grad give en mere automatiseret togdrift, da det bl.a. hjælper lokomotivføreren med at holde styr på køretilladelser, hastighedsbegrænsninger, og hvordan sporet forløber. Derfor vil det nye system bl.a. være med til at give en mere effektiv og stabil togdrift.

Ændringer i vej- og togtrafik
Banedanmark tager det nye signalsystem i brug fra midten af maj til midten af juni. Det vil i perioder påvirke vej- og togtrafikken.

Inden det nye signalsystem kan tages i brug, skal anlæg i 73 jernbaneoverkørsler opgraderes, så de kan blive koblet på det nye signalsystem.

Mens arbejdet står på i de enkelte overkørsler, vil de være lukket for trafik. Spærring af jernbaneoverkørsler vil blive varslet med skilte en uge forinden, og alternative omkørselsruter vil blive tydeligt afmærket med skilte.

Der vil løbende kunne findes flere detaljer om spærringer af overkørsler på Banedanmarks hjemmeside.

Arbejdet betyder desuden, at det er nødvendigt at indsætte togbusser i perioder, hvor der ikke kan køre tog på strækningerne.

Hos Arriva, der betjener strækningen mellem Esbjerg-Skjern og Herning siger Therese Christensen, kommerciel chef i Arriva:

“Udrulningen af det nye signalsystem mellem Esbjerg-Skjern og Herning kommer desværre til at påvirke togtrafikken i perioder, mens arbejdet står på. Vi indsætter togbusser de steder, vi ikke kan køre tog, og så sidder vores personale i kundeservice klar til at hjælpe alle, der måtte have spørgsmål, ligesom vores hjemmeside løbende bliver opdateret med de seneste informationer,” siger Therese Christensen.

Strækningen mellem Skjern og Holstebro betjenes af Midtjyske Jernbaner. Her siger direktør Martha Vrist:

"Implementeringen af det nye signalsystem kan ikke undgå at påvirke vores kunder i de kommende uger. Sammen med Banedanmark har vi dog fokus på, at kunderne skal kunne rejse fra A til B så hurtigt og smidigt som muligt, også i de perioder, hvor vores strækning vil være delvist lukket for togtrafik, og der i stedet indsættes togbusser. Her og nu giver det naturligvis lidt besværligheder, men på sigt vil det nye signalsystem komme kunderne til gode, og det glæder vi os til,” siger Martha Vrist."

Der vil være ændringer i togdriften i perioden fra d. 12. maj til og med d. 16. juni 2023. Banedanmark anbefaler sammen med Arriva og Midtjyske Jernbaner derfor passagerne at planlægge rejsen på Rejseplanen, der vil være opdateret med alle ændringer.

Når Banedanmark tager et nyt, digitalt signalsystem i brug på en ny strækning, vil der være en indkøringsperiode, hvor det nye system bliver holdt under ekstra bevågenhed. På den måde kan Banedanmark hurtigt sætte ind, hvis der skulle opstå tekniske fejl.

Læs mere om det nye signalsystem på fjernbanen

flere nyheder fra signalprogrammet