Elektrificering af jernbanen

Vi bygger jernbanen grønnere

Elektrificeringen af jernbanen er med til at skabe rammerne for en mere bæredygtig og grøn jernbane med eltog, der støjer mindre CO2. Samtidig sikrer vi en hurtigere, billigere og mere stabil drift.

Banedanmark elektrificerer frem mod 2029 en stor del af det statslige jernbanenet i Danmark. Det betyder, at vi gør jernbanen klar til klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel. Eldrevne tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Herudover kan eltog køre hurtigere end dieseltog.

Fra diesel til el

Eltog støjer mindre en dieseltog - især ved lave hastigheder, og når de holder stille på stationer, perroner og i klargøringsspor. Naboer til banen vil derfor opleve færre gener, når jernbanen er elektrificeret. Eltog accelererer og bremser bedre, samtidig med at bremseenergien genbruges. Elektrificeringen af jernbanen giver, sammen med de nye signaler, mulighed for at køre med højere gennemsnitshastighed, og dermed kan rejsetiden forkortes.

En grøn og effektiv jernbane

For at det er muligt at elektrificere, skal jernbanen fornyes og opgraderes. Hver strækning skal hastighedsoptimeres, og der skal opsættes elmaster og kørestrømsledninger. Herudover indfører Banedanmark et nyt digitalt signalsystem, som på sigt vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

Fordele ved eltog og elektrificering

  • CO2-reduktionm når vi skifter fra dieseltog til eltog
  • Forbedret miljø og biodiversitet langs banen
  • Øgede hastigheder mellem  160 til 200 km/t
  • Kortere rejsetider
  • Mindre støj og partikelforureningen på stationer og langs banen
  • Mere stabil drift
Medfinansieret af EU