Så ruller trafikken igen på Viborgvej

Trafikken kører igen over Viborgvej, hvor Banedanmark nu er færdige med at ombygge broen, der fører vejen over jernbanen.

Der mangler stadig enkelte arbejder på fortov og cykelsti, men de 15.000 biler kan nu efter den sidste spærring tage den færdige bro i brug.

Vi begyndte arbejdet den 30. januar, og broen over Viborgvej er blevet hævet, så der kan blive plads til kørestrømsanlægget, når strækningen mellem Aarhus og Lindholm skal elektrificeres.

Broen, der fører Viborgvej   over banen, er hævet, og rykket cirka seks meter mod nord. Den nye bro har ni meter kørebane, to cykelstier og to fortove og lysregulering. Den nordvestlige del af den nye bro blev bygget først og fungerede som vej, mens den eksisterende bro blev revet ned, og den største del af den nye bro blev opført.

På Parkboulevarden har vi bygget en ny bro med seks meter kørebane, to cykelstier og to fortove. Her åbnede broen i uge 42.

Til foråret kommer vi tilbage for at lægge slidlag på begge broer.