Aktuelt

Vestbanen: Opgradering af overkørsler

Banedanmark udfører i perioden fra august 2024 til starten af 2026 en opgradering af en række overkørsler på den næsten 38 kilometer lange, enkeltsporede jernbane fra Varde til Nørre Nebel.

Når projektet er gennemført i starten af 2026, vil fem overkørsler være nedlagt, 13 overkørsler vil være opgraderede og fremtidssikrede. De sidste 10 overkørsler vil være levetidsforlængede. Sikkerheden vil dermed være forbedret på alle fribanens overkørsler på strækningen.