Støjgener og information om kørsler

Naboer til banen kan blive generet af støj og lys om natten fra arbejdstogene. Slibemærker i skinner efter vedligeholdelsesarbejde kan betyde, at der efterfølgende kan forekomme en lille periode, hvor skinnen afgiver en anderledes og lidt syngende lyd. Lyden vil ophøre, når slibemærkerne er kørt væk.

Vedligeholdelsesarbejdet bliver annonceret på Banedanmarks hjemmeside samt i  pressemeddelelser, der sendes til aviser, radio og tv-stationer, så beboere tæt på arbejdet har mulighed for at være underrettet inden arbejdets start.

Informationer kan også findes på siden om aktuelle kørsler.

Hastigheden for arbejdsprocessen varierer efter hvilken type vedligeholdelse der udføres:

  • Strækningssliberen: 700-1500 m/timen
  • Skinnefræseren: 300-700 m/timen
  • Højhastighedsslibning: 80 km/t

Typisk skal samme punkt passeres 3 gange, inden det kan færdigmeldes.

For yderligere informationer, kontakt: Gert Juhl gej@bane.dk, telefon: 82 34 97 34

Pressehenvendelser skal ske via Banedanmarks pressevagt på telefon: 8234 1313

 

specialtog

Værd at vide om banen