Vordingborg-Nykøbing F

Jernbanestrækningen mellem Vordingborg og Nykøbing Falster skal gøres klar til den kommende elektrificering.


Banedanmark gik i gang med de indledende arbejder i forbindelse med elektrificeringen af jernbanestrækningen mellem Vordingborg Station og Nykøbing Falster Station i august 2021. Projektet sidste arbejder forventes udført i sommeren 2022. Arbejderne er led i den store opgradering af jernbanen mellem Ringsted og den kommende Femernforbindelse. Læs mere om Ringsted-Femern Banen.

Perioder med aften- og nattearbejder

I forbindelse med projektet kan du som nabo opleve visse støjgener, fx når den skinnekørende rammemaskine kommer forbi. Ramning af mastefundamenter er kortvarig – typisk 10-15 minutter, før rammemaskinen kører videre til den næste masteplacering. Mange af installationsarbejderne foregår i aften-og nattetimerne, når der ikke kører tog.

Husk, at planlægge din rejse på rejseplanen.dk, når du skal ud og køre på strækningen.

Om elektrificeringen
Den danske jernbane får i disse år et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens el-tog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.

Kontakt

Du kan kontakte os på electrification@bane.dk.

Overblik og perioder

Periode august – november 2021:
Den første fase i elektrificeringen består af prøvegravninger langs sporene, ledningsomlægninger og udlægning af mastefundamenter. Efterfølgende bliver mastefundamenterne rammet ned i jorden af en skinnekørende rammemaskine.

Periode december 2021 – marts 2022:
I den næste fase opsætter vi køreledningsmaste på fundamenterne og opsætter køreledningsportaler. 

Periode januar – april 2022: 
I denne periode monterer vi køreledninger.

Periode juni – juli 2022:
Til sidst laver vi de elektriske installationer. 
Periode august – oktober 2021:
Den første fase i elektrificeringen består af prøvegravninger langs sporene, ledningsomlægninger og udlægning af mastefundamenter. Efterfølgende bliver mastefundamenterne rammet ned i jorden af en skinnekørende rammemaskine.

Periode november – december 2021:
I den næste fase opsætter vi køreledningsmaste på fundamenterne og opsætter køreledningsportaler. 

Periode januar – april 2022:
I denne periode monterer vi køreledninger.

Periode januar – februar 2022:
Til sidst laver vi de elektriske installationer. 
Periode august – november 2021:
Den første fase i elektrificeringen består af blandt andet af prøvegravninger langs sporene, ledningsomlægninger og udlægning af mastefundamenter. Efterfølgende bliver mastefundamenterne rammet ned i jorden af en skinnekørende rammemaskine.

Periode november – december 2021: 
I den næste fase opsætter vi køreledningsmaster på fundamenterne og opsætter køreledningsportaler. 

Periode december 2021– januar 2022:
I denne periode monterer vi køreledninger. 

Periode januar – februar 2022:

Til sidst laver vi de elektriske installationer. 

Nyt om elektrificeringen mellem Vordingborg og Nykøbing F