Aktuelt

Aalborg Station: Sporfornyelse

Banedanmark gennemfører en omfattende fornyelse af sporene på Aalborg Station. Fornyelsen af stationen er nødvendig, fordi spor og sporskifter er slidte og skal skiftes ud. Derudover benytter Banedanmark lejligheden til at gennemføre en række andre arbejder på og omkring stationen. Vi installerer nyt signalsystem, og sænker sporene under broer, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når stationen er spærret, foretager vi samtidig vedligehold af de sporbærende broer, ligesom Aalborg Kommune udfører arbejde ved Saxogade.

Arbejdet begynder i midten af marts og løber frem til slutningen af oktober 2024. Når arbejdet er slut, kan passagererne se frem til færre fejl i spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed. Fornyelsen af Aalborg Station er samtidig et vigtig led i forberedelserne til fremtidens el-tog og det nye digitale signalsystem.

Arbejdet vil påvirke togtrafikken til og fra Aalborg Station i perioden fra maj til oktober. Det er derfor en god idé at planlægge rejsen på Rejseplanen. 

Fakta om projektet
Banedanmark fornyer infrastrukturen på Aalborg Station i sommeren 2024.

Vi skal blandt andet:
• fjerne spor og sporskifter i forbindelse med sporforenkling
• udskifte 37 sporskifter
• ombygge ca. 7 km spor og 7 km sporkasse
• Udskifte skærverne i sporet
• Etablere sporskiftevarme
• Fjerne og opbygge 30 m perron
• Sænke sporene under Vesterbro og Over Kæret
• Vedligeholde banebroerne over Reberbansgade, Valdemarsgade, Kastetvej og Strandvejen.
• Udskifte sporkonstruktionen ved Limfjordsbroen
• Udrulle signalsystem

Borgerkommunikation
Nabobrev 19.03.2024