Nu går arbejdet på Poppelvænget i gang

Arbejderne ved Poppelvænget går i gang i marts 2021

Banedanmarks anlægger en ny bro over jernbanen ved Poppelvænget for at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg. Banedanmarks entreprenører er i gang med at indrette arbejdsplads og gøre klar til at fjerne den gamle bro, som skal fjernes for at give plads til en nye og højere bro, som skal ligge på samme sted.

  • Det første, der sker, er, at der monteres afstivninger, som skal gøre det muligt at fjerne fundamenterne fra den gamle bro. Arbejdet udføres om natten, mens der ikke kører tog mellem den 12. og 17. marts 2021
  • Fra 3. til 6. april 2021 fjerner vi den gamle bro – dette arbejde finder sted i døgndrift
  • Fra 23. april til 3. maj 2021 anbringes pæle og stålafstivning – spuns – til brug for den nye bro. Som udgangspunkt finder arbejdet sted som dagarbejde, men det kan ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt at arbejde om natten også

    Arbejdet vil være støjende og kan medføre gener for omkringboende og for trafikanter i området. I den udstrækning jordbundsforholdene tillader det, vil elementerne blive vibreret ned i jorden, hvilket er den mindst støjende metode.