Omlægning af Viborgvej

Fra den 13.-19. november omlægger vi Viborgvej til dens fremtidige forløb.
Banedanmark er som et led i elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Lindholm i gang med at ombygge broerne over banen på Viborgvej og Parkboulevarden.
 
Viborgvej skal omlægges
Vi er nu så langt med arbejdet på Viborgvej, at vejen skal omlægges til dens fremtidige forløb.

Det betyder, at Viborgvej bliver spærret for vejtrafik fra:
Tirsdag den 13. november kl. 19.00 til mandag den 19. november kl. 6.00

Arbejdet
Arbejdet består af affræsning af eksisterende asfalt, sætning af kantsten for cykelsti og fortov, montage af støttevægselementer langs Viborgvej 5 og 7, opbygning af vejkasse samt asfaltarbejde. Desuden ombygges lyskrydset ved Water and Wellness.

Efter genåbning af Viborgvej den 19. november vil der være færdiggørelsesarbejder, som ikke forventes at genere trafikken nævneværdigt. Byggepladsen ved Viborgvej forventes ryddet i starten af det nye år.

Vi arbejder i døgndrift
I perioden mellem 13. og 19. november udfører vi vores arbejde i døgndrift. Der vil opstå støjgener fra vores maskiner særligt i forbindelse med affræsning af asfalt. Vi beklager de gener, som vores arbejde kan betyde for vores naboer.

Omkørsel af Parkboulevarden
Mens Viborgvej omlægges vil der være omkørsel ad Parkboulevarden, som bliver genåbnet for vejtrafik fra uge 42. Begge broerne får endeligt slidlag i foråret 2019.