Banedanmark undersøger

Opgradering af Horsens Station

Forlængelse af perroner, niveaufri ind- og udstingning

Horsens Station ligger på en central hovedstrækning på det danske banenet mellem Århus og Fredericia, og der bliver i den kommende tid udført en hel del anlægsarbejde. Banedanmark forbereder og iværksætter anlægsarbejde fra 2022 til 2026 med udrulning af både det nye signalsystem og elektrificeringen. Efterfølgende i 2027 bliver stationen perronforlænget for at kunne betjene Fremtidens Tog. Med DSB’s fremskaffelse af nye og længere el-tog til Fremtidens Tog, skal perronerne på Horsens Station forlænges til 320 meter.

Bedre ind- og udstigning for passagerer med kørestol
Perronerne på Horsens Station skal forhøjes. Med hævning af perronerne til standardhøjden på 55 cm over skinneoverkant, er der ikke længere behov for DSB’s handicapservice for passagerer med kørestol. Passagerer med kørestol og barnevogne vil kunne køre niveaufrit fra stationspladsen og ind i toget, uden at passere en kant eller trin.

Nyere perroner
Perronerne på Horsens Station er nedslidte. Med perronforlængelserne vil stationen blive fornyet. Stationen vil blandt andet få nye perronforkanter og belægninger, der vil blive forsynet med ledelinjer til blinde og svagtseende. Belysning på alle perroner opgraderes også for at opnå et ensartet og energisparende lysforhold.

Beslutningsgrundlag
Banedanmark har udarbejdet et beslutningsgrundlag for perronforlængelser, niveaufri ind- og udstigning samt fornyelse af Horsens Station. Beslutningsgrundlaget uddyber en mulig løsning samt tilhørende anlægspris.


Forlængelse af perroner, niveaufri ind- og udstingning

Horsens Station ligger på en central hovedstrækning på det danske banenet mellem Århus og Fredericia, og der bliver i den kommende tid udført en hel del anlægsarbejde. Banedanmark forbereder og iværksætter anlægsarbejde fra 2022 til 2026 med udrulning af både det nye signalsystem og elektrificeringen. Efterfølgende i 2027 bliver stationen perronforlænget for at kunne betjene Fremtidens Tog. Med DSB’s fremskaffelse af nye og længere el-tog til Fremtidens Tog, skal perronerne på Horsens Station forlænges til 320 meter.

Bedre ind- og udstigning for passagerer med kørestol
Perronerne på Horsens Station skal forhøjes. Med hævning af perronerne til standardhøjden på 55 cm over skinneoverkant, er der ikke længere behov for DSB’s handicapservice for passagerer med kørestol. Passagerer med kørestol og barnevogne vil kunne køre niveaufrit fra stationspladsen og ind i toget, uden at passere en kant eller trin.

Nyere perroner
Perronerne på Horsens Station er nedslidte. Med perronforlængelserne vil stationen blive fornyet. Stationen vil blandt andet få nye perronforkanter og belægninger, der vil blive forsynet med ledelinjer til blinde og svagtseende. Belysning på alle perroner opgraderes også for at opnå et ensartet og energisparende lysforhold.

Beslutningsgrundlag
Banedanmark har udarbejdet et beslutningsgrundlag for perronforlængelser, niveaufri ind- og udstigning samt fornyelse af Horsens Station. Beslutningsgrundlaget uddyber en mulig løsning samt tilhørende anlægspris.