Høringsproces

Banedanmark afholder to offentlige høringer i projektforløbet - en "idéfasehøring" og en "VVM-høring" (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I en høringsperiode offentliggøres information om projektet, og alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter. 

Alle henvendelser i høringsperioderne registreres og offentliggøres med navn og adresse. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder. 

Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske eller miljømæssige rammer kan anvendes i projektet.

Nederst på denne side kan du se en forklaring af VVM-processen.

Idéfasehøring

Projektets første offentlige høring var en idéfase, der løb fra d. 8. juni til den 21. august 2015. Udgangspunktet for høringen var et debatoplæg med projektets overordnede indhold.
På basis af høringen har Banedanmark udarbejdet et høringsnotat, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer, og hvorledes Banedanmark forventer at anvende disse i det videre arbejde. 

Høringsnotatet, debatoplægget og alle høringssvarene i fuld længde kan downloades nedenfor. 

dokumenter fra Idéfasehøringen