Ny bane til Aalborg Lufthavn

Den 13. december kan man tage toget helt ind til terminalen ved Aalborg Lufthavn. Banedanmark har etablereret en 3 km lang bane til Danmarks tredjestørste lufthavn. Banen er med til at binde infrastrukturen bedre sammen. Samtidig vil banen være med til at give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Der vil køre ét tog i timen i hver retning til og fra Aalborg Lufthavn. I denne pressemeddelelse kan du blandt andet læse om banens betydning for regionen.

Transportministeren fik lokal hjælp til indvielsen af den nye lufthavnsbane

Transportminister Benny Engelbrecht fik god hjælp til indvielsen af den nye bane til Aalborg Lufthavn. Børnehavebørn fra Ane Dam i Aalborg hjalp til med indvielsen. Se med i videoen.


Tak fra projektlederen

Banedanmarks projektleder, Helene Hundstrup Granhøj, har stået i spidsen for den nye lufthavnsbane. I videoen takker hun kolleger og samarbejdspartnere - og ikke mindst naboerne, som har udvist stor tålmodighed undervejs i projektet.


Baggrund

Folketinget har besluttet, at der skal anlægges en ny jernbane mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn. Lufthavnen er den tredje største i Danmark, og med den nye bane vil den få direkte forbindelser til hovedjernbanenettet via Aalborg og Aarhus. Den ny lufthavnsbane vil blive en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende fra en stor del af det nordlige Jylland. 

Banens forløb 

Den ny jernbane udgår fra Lindholm Station og følger sporene mod Hjørring det første stykke. Nord for klargøringscenteret drejer banen fra og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, inden den krydser Lindholm Å på en bro. Åen er omlagt på en ca. 90 meter lang strækning i forbindelse med projektet.

Banen går videre gennem området vest for Voerbjerglund, inden den passerer Thistedvej, som føres over banen på en bro. Se og hør Banedanmarks byggeleder, Anders, fortælle om banen og Thistedvejbroen, der er projekteret i 3D:Fra Thistedvej fortsætter banen nord om Lergravssøerne og videre ud langs Lufthavnsvej.

Ved lufthavnens forplads har vi etableret en station i umiddelbar tilknytning til lufthavnsbygningen. Stationen består af en 180 meter lang perron, der kan betjene tog på op til 204 meter. 

Fakta om lufthavnsbanen

  • Byggeår: 2019-2020
  • Længde: 3 km
  • Station: Aalborg Lufthavn
  • Vejbro: 1 (Thistedvej føres nu over banen) 
  • Jernbanebro: 1 (over Lindholm Å) 
  • Pris: Knap 300 mio. kr

Nyheder

Ofte stillede spørgsmål

Togtrafikken gennem Lindholm Station forventes at stige som følge af den nye bane til Aalborg Lufthavn, som åbner i december 2020, og det nye dobbeltspor nord for Lindholm Station. Banedanmark har opført en midlertidig gangbro, mens sporene på Lindholm Station har været spærret i sommeren 2020. Gangbroen blev taget i brug den 31. august 2020.

Du finder mere info om gangbroen i vores pressemeddelelse.

Den midlertidige gangbro, som nu er åben, får elevatorer i februar 2021. Kan du ikke bruge trapperne, anbefaler vi, at du benytter overgangen ved Viaduktvej eller Stationsvej. Kommer du med tog nordfra, men skal over på den modsatte side af banen ifht., hvor toget stopper, kan du fortsætte med tog til Aalborg, hvor du skifter perron og derefter tage toget tilbage til Lindholm. Kommer du sydfra kan du tage toget til Aalborg Lufthavn, når banen åbner ved udgangen af 2020 og tage toget tilbage til den modsatte perron.
På den nye gangbro er der ikke etableret cykelslidsker, da det giver en øget snublefare for svagtseende. I februar 2021 etableres der elevatorer, hvor cykler kan medtages. I den mellemliggende periode henvises til krydsning af banen via Viaduktvej eller via Stationsvej/Thistedvej.
Køreplanerne for 2021, efter jernbanens åbning, har vi ikke kendskab til endnu. Køreplanen vil blive udarbejdet af DSB. 
Udover den nuværende trafik til Hjørring, vil der køre tog til Lufthavnen, så der må forventes flere tog igennem Lindholm Station.
Bustrafikken og stoppesteder hører under NT og Aalborg Kommune. Ændringer i køreplanen vil fremgå af Rejseplanen. Derfor opfordrer vi til, at du altid tjekker Rejseplanen, før du planlægger din rejse.
I perioder vil vi have behov for at arbejde om natten. I perioder hvor vi har fået tilladelse til at spærre sporet, vil vi f.eks. have behov for at arbejde i døgndrift, mens der ikke kører tog på strækningen.

 
Der vil være flere tunge transporter i området, end I er vant til. De tunge transporter vil også køre steder, hvor de ikke plejer at komme. På Lindholm Station vil vi f.eks. have en ind- og udkørsel, hvorfor I skal være særligt opmærksomme. Vi kører efter færdselsloven, så hvis de bløde trafikanter benytter fortov og fodgængerovergange, bør der ikke opstå farlige situationer.
Det kan desværre ikke undgås, at du som nabo til arbejdet vil opleve støjgener, da det er vanskeligt at støjreducere. Men vi tilstræber i planlægningen af arbejdet at tage mest muligt hensyn til støjpåvirkningen af vores omgivelser.

Der bliver ikke etableret støjafskærmning langs den nye bane.

Ekspropriationskommissionen har ikke fundet grundlag for at pålægge Banedanmark at etablere støjdæmpende tiltag i forbindelse med den nye bane til Aalborg Lufthavn.