Broen ved Dalkærvej indvies med taler og rød snor

En ny og højere bro på Dalkærvej i Klarskov nord for Vordingborg skal indvies, så broen er klar til fremtidens el-tog.


Bro bliver indviet med taler og pølser 

 

Banedanmark har færdiggjort arbejdet med at bygge en ny og højere bro på Dalkærvej i Klarskov nord for Vordingborg, så broen er klar til fremtidens el-tog.

 

Det vil vi gerne markere fredag den 14. juni kl. 15-16, hvor vi i samarbejde med Vordingborg Kommune og Klarskov Bylaug indvier den nye bro med taler,
pølser og is.  

 

"Det er glædeligt, at vi igen kan åbne broen for de lokale borgere som i en længere periode har været generet af, at broen har været lukket for trafik. Jeg vil gerne sige stor tak for tålmodigheden til borgerne i Klarskov og omegn," siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark. 

 

Broarbejdet ved Klarskov er en del af den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen, hvor mere end 100 broer fra Ringsted til Holeby skal hæves, ombygges eller sideudvides, så der er plads til kørestrømsanlæg og to spor. Flere vejanlæg opgraderes også i forbindelse med broombygningerne. 

 

Samtidig etableres der nye signaler og der elektrificeres på hele strækningen, som gør det muligt at øge farten op til 200 km/t mod de nuværende 120/160 km/t. Det gør det muligt at forkorte rejsetiden markant. 

 

Program:

  • Velkomst ved borgmester for Vordingborg Kommune Mikael Smed og ved projektdirektør for Ringsted-Femern Banen Klaus S. Jørgensen. 
  • Rød snor klippes 
  • Der er musik, pølser og is. Til de mindste vil der desuden være sæbebobler. 

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
  • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser) 
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.