Forberedende arbejder nord for Vordingborg

Nu begynder de forberedende arbejder til sporarbejde nord for Vordingborg

I de næste måneder gør vi strækningen umiddelbart nord for Vordingborg by klar til det kommende sporarbejde, nemlig strækningen ca. fra Hovedakslen til Brovejen. Vi fjerner derfor bevoksningen langs banen og etablerer arbejdspladser.

Arbejdet foregår i dagtimerne, og der vil være nogen støj fra arbejdet og fra de arbejdsmaskiner, vi benytter.

I de tilfælde, hvor vi får brug for at gå ind på privat jord, bliver lodsejeren kontaktet direkte.