Intensivt arbejde i Glumsø

En stor del af det arbejde, der skal foregå under spærringen mellem Ringsted og Næstved, finder sted i Glumsø på Sjælland.

Når banen lukker for trafik mellem Ringsted og Næstved lørdag den 28. marts, går Banedanmarks entreprenører umiddelbart i gang med at fjerne sporet, og efter få dage river de broerne, der bærer banen over Sandbyvej og Holmager i Glumsø på Sjælland, ned.

Hele sporet og dermed også broerne bliver bygget op igen ca. 8 meter øst for den placering, det har i dag. Sporet bliver bygget sammen med de nye spor nord og syd for byen, og dermed bliver sporet rettet ud, så togene kan køre med højere hastighed. Nord for Glumsø ligger det nye jernbanetracé ca. 200 meter vestligere end det spor, som vi nu fjerner. På by-siden af sporet anbringer vi desuden en støjskærm.

Nyt stationsområde
Selve Glumsø Station får en helt ny udformning med forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering. Derfor skal vi nedbryde det nuværende stationsområde med skinner og perroner, ligesom den øverste del af jernbanen bliver fjernet. Der kommer nye perroner og en ny gangbro, som bliver bygget op ca. 100 meter længere mod syd end den nuværende.

Bortgravning af bløde aflejringer i nordenden af Østerskov
I nordenden af Østerskov, som ligger lige syd for Glumsø, er der et tykt lag med bløde aflejringer, som giver udfordringer for togtrafikken. Det graver vi væk og bygger en ny jernbanedæmning op med materialer, som ikke giver sætninger under de nye jernbanespor. I forbindelse med det arbejde bliver der udført en del gravearbejde, transport og endelig opfyldning og opbygning af en ny jernbanedæmning.

Gener fra arbejdet
Der vil være nogen støj fra arbejdet, som foregår i døgndrift, indtil entreprenørerne helt har fjernet spor, broer og bløde aflejringer.

Derefter vil de forsøge at koncentrere arbejdet til dagtimerne, men i perioder vil det blive nødvendigt at arbejde i nat- og weekendtimer også, blandt andet når de bygger nye materialer ind i jernbanedæmningen.

Der vil desuden være tung trafik i området, mens materialer fra nedrivning og opbygning af spor, broer, støjskærm m.v. bliver transporteret til og fra.

Det vil ikke være muligt at komme på tværs af banen på Sandbyvej og Holmager. Vi har derfor anlagt en midlertidig sti for bløde trafikanter over banen inde på stationsområdet. Vi forventer at kunne åbne Sandbyvej og Holmager for almindelig vejtrafik igen omkring begyndelsen af juni måned.