Kom og se en arkæologisk udgravning

Banedanmark og Museum Sydøstdanmark inviterer til Åbent Hus syd for Næstved i Ring, hvor arkæologer viser de nyeste fund fra projektet frem, og har man lyst, kan man hjælpe arkæologerne med at grave eller søge efter metal med en detektor. Samtidig er det muligt at tale med projektfolk fra Banedanmark, der kan fortælle om udbygningen af Ringsted-Femern Banen.
På markerne ved Ring, har der hen over sommeren været livlig aktivitet, hvor tre arkæologiske udgravninger har undersøgt bebyggelse, der strækker sig fra ældre jernalder til sen middelalder. Udgravningerne udføres af Museum Sydøstdanmark, som sikre spor fra fortiden, før selve jernbanearbejdet begynder, og entreprenøren går i gang i området.
 
"Inden anlægsarbejderne på Ringsted-Femern Banen går i gang, undersøges de berørte arealer for spor af kulturhistorisk interesse, og udvalgte steder gennemføres egentlige udgravninger. På denne måde minimerer man risikoen for, at anlægsarbejderne stoppes eller forsinkes, fordi man under arbejdet gør fund af kulturhistorisk interesse, ligesom man minimerer risikoen for at ødelægge spor af vores fælles kulturarv," fortæller projekteringsleder Mette Daugaard Petersen fra Miljø og Arkæologi i Banedanmark.
 
Udgravningen har været både udfordrende og berigende med et mylder af stolpehuller fra huse og hegn, flere beboelsespladser, en velbevaret brønd og fund af middelalderlige mønter. Til åbent hus arrangementet kan du også høre mere om, hvordan man ser på stolpehuller med arkæologens briller, og vi fremviser se nogle af de mange fund af lerkarskår, jern og mønter. 
 
"De mange fund i området viser, at beliggenheden tæt på den gamle mose med sine mange naturressourcer har været tillokkende for datidens beboere, og på selve bopladsen er der tydelige spor af, at man både udvandt jern og har beskæftiget sig med tekstilfremstilling," fortæller museumsinspektør Mette Madsen fra Museum Sydøstdanmark. 
 
På fotoet ses en brønd, der er fundet i Ring 
 
Tid og sted
Torsdag d. 24. august kl. 16-18,
Viaduktvej i Ring, (syd for Næstved) 
 
Udgravningspladsen ligger langs med jernbanen mellem Viaduktvej og Ringvej
Der er kaffe og kage til de fremmødte.
 
Baggrund
Banedanmark er i fuld gang med at opgradere Ringsted-Femern Banen fra Ringsted til Holeby.  Opgraderingen finansieres af A/S Femern Landanlæg og er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
 
Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Banedanmark presse på telefon 8234 1313