Øget aktivitet ved Masnedsundbroen

Arbejdet ved Masnedsundbroen fortsætter den kommende periode, hvor vi etablerer støttevægge i forbindelse med dæmningen op til broen.

I august og september måned lavede vores entreprenør Per Aarsleff en række prøver, hvor betonpæle blev rammet ned i jorden, for at teste jordbundsforholdene.

Næste fase går nu i gang, hvor vi skal lave følgende:

  • Fra omkring månedsskiftet oktober/november laves funderingsarbejde, først bag den gamle BUKO bygning, hvor store jernplader/spunsvægge vibreres ned i jorden for at etablere en stabil støttevæg. Dette arbejde vil herefter fortsætte på hele strækningen mellem Orevej og Masnedsund. Der vil også blive rammet betonpæle i jorden.
  • Midt i november igangsættes arbejdet med bl.a. vibrering/ramning af stålspunsvægge på begge sider af Orevej og mod nord (øst for jernbanen).

Vi måler på støjen og vibrationer
Arbejdet er forbundet med støj og vibrationer i perioder, som vi desværre ikke kan undgå. Arbejdet vil så vidt muligt blive udført i dagtimerne og på hverdage. I særlige tilfælde kan der forekomme natarbejde. Det vil vi informere yderligere om, hvis det bliver aktuelt.

På de nærmeste bygninger har vores entreprenør opsat vibrationsmålere. Hvis vibrationer overstiger de anbefalede vibrationsgrænser, bliver arbejdet indstillet. På Sundvej, Marienbergvej og Sydhavnsvej er der også opsat støjmålere.

Støjniveauet beregnes som en gennemsnitsværdi over en dag. Det kan derfor godt støje mere på nogle tidspunkter end andre, men dette vil udlignes i mindre støjende perioder samme dag.

Målingerne kan ses på vores hjemmeside, hvor der også er en ugentlig støjrapport.: https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Ringsted_Femern-Banen/Stoejmaaling

Vi beklager støj og andre gener for borgerne i området, men ser frem til en ny og bedre jernbane med kortere rejsetider i fremtiden.

Yderligere kontakt og information
Har du spørgsmål, kan du skrive til femern@bane.dk eller benytte vores vagttelefon 91 39 98 66. Du kan også tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement eller følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.