Sådan bygger vi Masnedsundbroen

Snart begynder vi at montere den nye jernbanebro over Masnedsund

Midt i juli begynder vi at bygge den nye jernbanebro over Masnedsund. De første af elementerne til broen er allerede ankommet på en flydepram fra Polen og ligger nu ved kajkanten ved Masnedsund. Senere ankommer de sidste elementer og til allersidst den flydekran, som skal løfte elementerne på plads.

Kranen løfter brofundamenter på plads ét ad gangen og dernæst elementerne til selve broen. For hvert løft og hver placering forankrer vi kranen solidt, og på havbunden holder dykkere øje med, at fundamenterne bliver anbragt helt præcist. For de nysgerrige er det dog stadig muligt at kigge med fra kajen

Vi friholder en passage til arbejdssejlads, og det sidste element, vi anbringer, er tæt ved Masnedø.

Det tager ca. en dag at anbringe et element, så vi regner med at være færdige sidst i juli. Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi afspærret en del af arealet langs kajen, ligesom det ikke er tilladt at sejle eller svømme ind i området.

Vores entreprenør Per Aarsleff A/S har lavet en film, som viser, hvordan byggeriet finder sted.