Tonstunge broelementer løftet på plads ved Glumsø

43 broelementer blev i sidste uge løftet på plads på bare tre dage ved Glumsø. De store elementer danner fundamentet til en af mange nye broer på Ringsted-Femern Banen.    
     
Mandskabet stod klar, og med assistance fra en kæmpe kran og en mindre hjælpekran blev 43 store betonelementer løftet på plads med millimeterpræcision ved Glumsø i sidste uge.    

Anlægsarbejdet var dog ikke uden udfordringer. Før det store arbejde blev sat i gang, var den eksisterende bro fra 1994 blevet brudt ned. Derefter skulle en gammel, skjult brokonstruktion tilbage fra 1920’erne også graves fri og fjernes for at gøre plads til den nye togbro. Arbejdet blev desuden vanskeliggjort af en aktiv gasledning og en højspændingsledning i undergrunden, der også skulle tages højde for undervejs i gravearbejdet.   

Mange nye og renoverede broer på vej   
Da udfordringerne var ryddet af vejen, kunne arbejdet med selve brokonstruktionen begynde. Opbygningen af broen er derfor tilrettelagt i bestemte faser, hvor første halvdel af brovæggene rejses og lukkes af i toppen med brodæk-elementer. Herefter monteres fløjvægge på den første halvdel af broen, hvorefter den sidste halvdel af broen, fløjvægge og kantbjælker monteres og de øvrige broelementer sammenstøbes.    
   
Brobyggeri fylder rigtigt meget i Banedanmarks anlægsarbejde i disse år. Alene i forbindelse med etableringen af Ringsted-Femern Banen skal der bygges i alt 100 nye broer. Men også mange andre steder i Danmark skal der bygges og renoveres broer. Det skyldes, at elektrificeringen af jernbanestrækningerne kræver, at mange gamle broer renoveres eller rives ned og bygges op på ny, fordi der ikke er plads til kørestrøms-anlæggene under de gamle broer.    

God dialog sikrer fremdrift   
Arbejdet med at få broelementerne på plads ved Glumsø er forløbet stort set efter planen. Da projektet på et tidspunkt var presset på tiden – i forbindelse med nedrivningen af de gamle konstruktioner – blev de mørke timer og weekenden taget i brug, så monteringen af broen fulgte den planlagte tidsplan. Det skyldes ikke mindst en tæt og konstruktiv dialog med entreprenøren MT Højgaard: En gennemgående person hos entreprenøren har styret projektmaterialet og den praktiske udførelse. Samme person er til stede på byggepladsen, hvilket gør det muligt at træffe hurtige og nødvendige beslutninger i marken, så fremdriften sikres effektivt,” siger Ole Specht, der er byggeleder på broentreprisen.

I den kommende tid fortsætter arbejdet med fugtisolering af broen, etablering af jernbanedæmning, ny sporkasse og nye sveller og skinner. Vejen, der leder biltrafikken under togbroen, skal også genetableres og have ny asfalt. Vejen forventes genåbnet for trafik til juni. 
 
Arbejdet med tunnellen under Femern Bælt går i gang til næste år
Broen ved Glumsø bliver en del af Ringsted-Femern banen, der et af Banedanmarks allerstørste infrastrukturprojekter. Banen skal lede togtrafikken ned til den kommende Femern Bælt-tunnel, og får derfor en omfattende opgradering, der bl.a. omfatter elektrificering af hele strækningen og etablering af et nyt dobbeltspor ml. Vordingborg og Rødby.   

Et bredt politisk flertal har netop besluttet, at selskabet bag tunnellen, Femern A/S, skal sætte anlægsarbejdet på selve tunnelen under Femern Bælt i gang den 1. januar 2021.