Sådan kommunikerer vi med borgere og naboer

Sådan kommunikerer vi omkring vores baneprojekter

Vi informerer om vores mange bygge- og anlægsprojekter, så både borgere og naboer til jernbanen føler sig velinformerede. Vi undgår desværre ikke, at vi i perioder generer vores omgivelser, men vi vil gerne sørge for, at du som borger er blevet varslet om generne, omfang, periode m.v.  Derfor orienterer vi naboer til banen om støjende og på andre måder generende aktiviteter i forbindelse med arbejder på banen.

Som offentlig virksomhed bestræber vi os på at kommunikere i øjenhøjde med borgerne ud fra principper som tilgængelighed, åbenhed og synlighed.

Her kan du se, hvordan vi informerer og har dialog med borgere og naboer:

  • Digital Post – om baneprojekter, der påvirker naboer
  • Sms – typisk om ændringer undervejs i baneprojekterne, der påvirker naboer
  • Vagttelefon og e-postkasse på de enkelte projekter – så du kan kontakte os
  • Hjemmeside
  • Presse
  • Skilte og information på byggepladser og på stationerne
  • Borgermøder, 'åbne byggeplader/skurvogne' om projekter, der påvirker naboer

Digital Post
Vi sender digital post om baneprojekter for at sikre os, at borgere modtager relevant information om Banedanmarks arbejde på jernbanen. Har du valgt at blive fritaget for digital post, vil du i stedet for modtage brevene fra Banedanmark fysisk på din adresse. Hvis du ikke ønsker post fra os, skal du blot slette det digitale brev eller smide det fysiske brev ud.