Natarbejder mellem Langå og Struer

Banedanmark fortsætter arbejdet med at forberede jernbanestrækningen Langå-Struer til det nye signalsystem. Enkelte arbejder kræver sporspærringer, og vil derfor udføres om natten for at genere togtrafikken mindst muligt. Natarbejdet finder sted i november og december 2019 og tager fra en til fem nætter afhængig af sted.

Det skal vi lave

Vi skal blandt andet opsætte skilte, såkaldte Markerboards, montere teknisk udstyr på skinner og sveller samt etablere nødvendige føringsveje ved sporene. 
Arbejdet er lagt i nattetimerne af hensyn til togtrafikken på strækningen. Vi arbejder mellem klokken 22:00 og 06:00 alle nætter.

Her skal vi arbejde

Vi arbejder på følgende steder. Startdatoerne er vejledende:

• Bjerringbro Station – 30. oktober (fire nætter)
• Rindsholm Station – 6. november (to nætter)
• Viborg Station – 7. november (en nat) samt 10. november (to nætter)
• Ravnstrup Station – 12. november (to nætter)
• Højslev Station – 17. november (fire nætter)

• Stoholm Station – 17. november  (to nætter)
• Guldbækvej – 17. november (en nat)
 Ravnstrup  – 17. november (to nætter)
• Sparkær – 18. november (to nætter)
 Overkørsel ved Lundgårdsvej – 18. november (to nætter)

 Stoholm – 19. november (to nætter)
 Feldingbjergvej – 20. november (en nat)
 Røgindvej – 20. november (en nat)
 Højslev Station 20. november (to nætter)
 Ramsdahlsvej (Dommerby) 24. november (en nat)

 Skive Station – 24. november (fire nætter)
 Åbjergvej – 25. november (en nat)
 Rønbjerg Station – 28. november (en nat)
 Ålvej – 1. december (en nat)
 Hasselholtvej – 1. december (en nat)

• Vinderup – 2. december (to nætter)
• Landtingvej – 3. december (en nat)
• Strandvejen (Handbjerg) – 3. december (to nætter)
• Sofienlundvej – 3. december (en nat)
 Struer Station – 8. december (fem nætter)

Om arbejdet

Som nabo til banen og vores arbejde vil du opleve, at vi arbejder i og omkring sporet mellem klokken 22.00 og 06.00. Arbejdet bliver blandt andet udført ved hjælp af skinnekørende grave- og boremaskiner. Desuden vil der blive benyttet en såkaldt sugekasse, der suger huller i jorden til etablering af blandt andet føringsveje. Vi forventer, at arbejdet vil medføre visse støjgener. 

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på signalprogrammet@bane.dk.  

Signalprogrammet

Banedanmark er i gang med at skifte alle de gamle og forældede signalanlæg i Danmark med et nyt IT-baseret signalsystem kaldet ERTMS. Det vil give færre forsinkede tog og mulighed for, at togene kan køre hurtigere og oftere. 

For at gøre banen klar til det nye signalsystem, skal vi blandt andet installere nyt teknisk udstyr og opgradere og udskifte dele af det eksisterende udstyr som f.eks. sporskiftedrev, kabelrender og kabler. Det er det, vi lige nu er i gang med mellem Langå og Struer.

Du kan læse mere om Signalprogrammet på Banedanmarks hjemmeside.