Nyt signalsystem mellem Køge og Næstved

I 2021 tog Banedanmark det nye signalsystem i brug på strækningen Køge-Næstved.

Banedanmark tog det nye signalsystem i brug på jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved tirsdag den 3. august 2021.

Om det nye signalsystem

Det nye system, ERTMS (European Rail Traffic Management System), er i færd med at blive rullet ud på hele fjernbanen. Det er et IT-baseret system, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via radio. Det er et fælleseuropæisk standardsystem, og dermed vil det for togene på den danske jernbane blive nemmere at krydse grænser.

Med det nye system vil der være færre fysiske komponenter langs skinnerne sammenlignet med de gamle analoge signalanlæg. Det vil betyde, at antallet af signalfejl vil falde, da signalfejl ofte sker i netop disse komponenter.

Det betyder også, at de gamle fysiske signaler langs banen vil blive nedlagt. I stedet vil signalsystemet blandt andet i langt højere grad selv agere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom lokomotivføreren vil modtage beskeder digitalt på en skærm i førerrummet.
Med det nye system vil det være muligt at køre med hyppigere togdrift og med højere hastighed på visse strækninger.

Læs mere om Signalprogrammet

Læs mere om det nye signalsystem på fjernbanen


Medfinansieret af EU