Sporfornyelse Slagelse-Korsør

Jernbanestrækningen mellem Korsør og Slagelse er slidt og står for tur til at fornyes. Passagererne kan se frem til en mere behagelig rejse og mere stabil drift, når Banedanmark er færdig med fornyelsen af strækningen i 2023.


Som led i det løbende vedligehold af jernbaneinfrastrukturen fornyer Banedanmark sporene mellem Slagelse og Korsør. Det er i alt tale om ca. 13 km spor på den dobbeltsporede strækning, og som en del af projektet udfører vi også diverse bro- og jordarbejder.

To sæsoner

Arbejderne kræver, at togtrafikken aflyses helt eller delvist i perioder. For at genere pendlerne og godstrafikken mindst muligt er projektet opdelt, så det foregår over to år. På den måde vil spærringerne af jernbanen, som er helt nødvendige, ske med kortere tidspunkter ad gangen.

Hvorfor?

Jernbaneinfrastrukturen på strækningen mellem Slagelse og Korsør er nedslidt og kræver hyppig vedligeholdelse. Sporfornyelsen, som Banedanmark udfører, er derfor nødvendig for at opretholde den nuværende trafik og fastholde rejsetiderne på strækningen.

Hvornår?

I starten af 2022 går vi i gang med første etape og fortsætter i sommeren og efteråret. I foråret 2023 starter vi på anden etape, som løber frem til efteråret, hvor vi forventer at være færdige med hovedarbejderne.

Fremtidig betydning

Når Banedanmark er i mål med projektet, kan pendlerne se frem til bedre komfort og eventuelle hastighedsnedsættelser, som skyldes sporets tilstand, fjernes. En sporfornyet jernbane kræver også mindre fremtidigt vedligehold, hvilket giver sig udslag i potentielt færre forsinkelser.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen. Længere nede på siden giver vi dig et vejledende overblik over perioderne med reduceret trafik i 2022.

Husk at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Banedanmark etablerer ca. 30 byggepladser langs med sporene, herunder hovedbyggepladser i Slagelse og Korsør. Desuden vil der være en større byggeplads i Forlev.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på: slagelse-korsor@bane.dk.

 

 

Borgerkommunikation

Beskæringen langs jernbanen på dele af strækningen foregår i følgende periode:

• Slagelse-Korsør: 17. januar – 4. marts 2022

 

Støj i perioder

Rydningen foregår på hverdage i dagtimerne i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00 på Banedanmark egne arealer. Arbejdet foregår med flismaskine og motorsav, og som nabo må du forvente mindre støjgener og øget tung trafik fra maskinerne. Arbejdet bevæger sig løbende fremad langs banen, så perioden med støj tæt på den enkelte bolig vil være forholdsvis kort. Vi beklager disse generne, og gør vores bedste for at vise hensyn til omgivelserne, mens vi arbejder.
 

Nabovarsling udsendt den 10. januar 2022.

Ændringer i togtrafikken

Her kommer der info om evt. ændringer i togtrafikken i foråret 2022.
Her kommer der info om ændringer i togtrafikken i sommeren 2022.

Nyt fra projektet