Insourcing-analyse: Perspektiver og muligheder

På baggrund af udfordringerne med mangel på sikringstekniske validatorer besluttede Forligskredsen bag Signalprogrammet på sit møde den 5. juni 2020 at se nærmere på mulighederne for og perspektiverne i, at kritiske jernbanefaglige kompetencer, som har central betydning for gennemførelsen af baneprojekter, ansættes direkte af Banedanmark.  

Banedanmark har derfor over perioden august 2020 - februar 2021 gennemført et større internt analysearbejde (insourcinganalysen) til afdækning heraf.  

Hovedrapporten kan læses via link til højre.

En kortfattet afrapportering kan læses via linket herunder:
Afrapporteringsnotat: Insourcing-analyse – perspektiver og muligheder