Netredegørelse 2022

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.

Netredegørelsen indeholder blandt andet:

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen
  • oversigt over planlagte kapacitetsrestriktioner i 2022 og 2023

 

 

Bilag til Netredegørelsen 2022

Denne besked vises kun til redaktører:
Enten er folderen tom ellers er der ikke valgt en folder som fil-listen skal vise
Filnavn Download