TC 2024-06

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2024-06, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, og med gyldighed fra den 01.02.2024 - og indtil videre.

TC 2024-06 omhandler:

Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor

Se TC 2024-06

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed