TC 2024-09

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2024-09, gældende på strækninger under regelsættet ORF, og med gyldighed fra den 01.02.2024 - og indtil videre.

TC 2024-09 omhandler:

Funktionen "Disponeringsleder"

Se TC 2024-09

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed