TC 2024-21

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2024-21, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, med gyldighed fra den 01.06.2024 - og indtil videre. 

TC 2024-21 omhandler:
Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse.
Håndtering, registrering og behandling

Se TC 2024-21

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed