Bestilling af kørestrømsafbrydelser

Når der arbejdes tættere på spændingsførende konstruktioner, end respektafstandene, skal kørestrømmen afbrydes, inden arbejdet må påbegyndes.

Respektafstand for personer og håndværktøj, der benyttes af personer er 1.75 m. 
Respektafstand for maskiner, der kommer højere end 3,00 m over SO (skinneoverkant) er 5,00 m. Der kan for større maskiner søges dispensation hos driftslederen for at måtte komme nærmere højspændingsanlægget. 
Respektafstand for sprøjtning med vand med spredt stråle er 10,00 m. 
Under fanerne for hhv. fjernbanen og S-banen finder du vejledning og blanket til bestilling af kørestrømsafbrydelse.

Der gøres opmærksom på, at sporspærringer skal bestilles separat (se bestilling af sporspærringer).