Banedanmark indgår nordisk BIM-samarbejde

Banedanmark har sammen med infrastrukturforvaltere fra norden indgået en aftale, der skal styrke en fælles nordisk tilgang til BIM (Building Information Modeling).

Der er indgået en fælles nordisk BIM-aftale mellem infrastrukturforvaltere fra Finland (Finnish Transport Agency), Norge (Statens Vegvesen, Nye Veier & Bane Nor), Sverige (Trafikverket) og Danmark (Vejdirektoratet og Banedanmark).

BIM – Bygnings Informations Modellering - er en integreret metode til at digitalisere anlægsprocessen. Igennem hele anlæggets livscyklus, fra idé til nedrivning, vil digitale anlægsmodeller være omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. BIM er både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere samarbejde mellem parter og forgrener sig ud til hver aktør, der deltager i et projekt.

Samarbejdet kaldes ”Nordic Road and Rail BIM Collaboration” og har udgivet et ”Memorandum of Understanding”, se mere her.

Samarbejdet er blevet formaliseret med det formål at lære af hinandens erfaringer samt at en fælles nordisk indsats kan få større indflydelse i internationale standardiseringsfora inden for BIM.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af de forskellige organisationers ansvarlige for BIM, og Ingemar Lewén fra Trafikverket er blevet valgt som formand for det nordiske samarbejde.

Mere information, så kontakt: BIM@bane.dk