Ny CAD manual

Ny udgave af Banedanmarks CAD manual

Siden april 2018 har Banedanmark og Vejdirektoratet startet et strategisk samarbejde for at implementere BIM i anlægsbranchen. Det første trin har været at koordinere de krav, som allerede har været gældende i organisationerne. Med udgivelse af Banedanmarks CAD manual version 02.00 og oprettelse af et nyt site hos Vejdirektoratet er vi i mål med dette første trin. CAD manualen har været gennem en grundig revision. Den største ændring er beskrivelse af modeller og hvad de skal indeholde, som er rykket til et nyt bilag, ”Appendix 3”. Bilaget tager udgangspunkt i LOD-DK til beskrivelse af krav til forskellige modeller i forskellige faser. LOD-DK har sit udspring i den amerikanske standard, Level of Development, med nødvendige tilpasninger.Den nye udgave af CAD manualen vil være gældende for projekter, der kommer i udbud efter d. 15. februar 2020. I den kommende tid og frem til 2022 arbejder begge organisationer på at tage det næste trin mod en mere objektbaseret tilgang til projektering, anlæg og drift i rammerne af BIM Infra.dk. Banedanmarks CAD manual og IKT aftalerne bliver opdaterede i takt med af der opnås resultater fra samarbejdet.

Link til CAD manualen:     BDK_CADmanual_02_00

Link til Appendix 3:              APPENDIX 3 _ BDK_REQUIREMENTS DISCIPLINE MODELS 15_02_2020