Eksisterende ledninger

En model, der indeholder de eksisterende forsyningselementer. Det giver mulighed for at respektere deres placering i byggefasen og hjælper med at få et overblik over, hvilke forsyningselementer der skal flyttes.


I designfasen kan en 3D-model af de eksisterende værktøjer bruges til at foretage en sammenstøddetektion for at undgå sammenstød mellem hjælpeprogrammerne og de designede elementer i projektområdet.

Filnavn Download
ItemDetails_manhole
ItemDetails_pipes