Banekorridor

En model, der indeholder banedæmning, og kan bestå af top og bundballast, underballast, råjordsplanum, banketter, skråninger og grøfter. Den udarbejdes ud fra linjeføringen og slutter til bl.a. eksisterende terræn og konstruktioner.

 

Modellen udarbejdes som afsætningsgrundlag til entreprenørens udførelse, der fx kan ske ved brug af maskinstyring, men er samtidig grundlag for sikre overholdelse af Banedanmarks krav. Modellen benyttes ligeledes til at beregne mængder, før, under og efter udførelse.