BN1-179-2 Udførelse af elsporskiftevarmeanlæg

ID: BN1-179-2

Denne revision er udgivet med henblik på at rette fejl i sidste tekstafsnit i afsnit 13.5.2.

 

I forbindelse med revisionen opdateres henvisninger til myndighedskrav, således at der ikke længere henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

 

Herudover foretages en række faktuelle rettelser (herunder opdatering af noter og informative bilag).